ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ, MY LIFE, МОЈОТ ЖИВОТ

19.03.2019

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ, MY LIFE, МОЈОТ ЖИВОТ ...


СООПШТЕНИЕ

06.03.2019

СООПШТЕНИЕ ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД ДЕНОТ „НУЛТА ДИСКРИМИНАЦИЈА“

01.03.2019

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД ДЕНОТ „НУЛТА ДИСКРИМИНАЦИЈА“ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО ИНЦИДЕНТОТ ВО КПУ ЗАТВОР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

22.02.2019

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО ИНЦИДЕНТОТ ВО КПУ ЗАТВОР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ ...


ПРЕЗЕНТИРАН ПОСЕБЕНИОТ ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА БРЕМЕНОСТА НА РАНА ВОЗРАСТ И РАЃАЊЕ ОД СТРАНА НА МАЛОЛЕТНИ МАЈКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

01.02.2019

На прес-конференција заменик народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа ги презентираше состојбите содржани во посебениот Извештај од спроведеното истражување за прекин на бременоста на рана возраст и раѓање од страна на малолетни мајки во Репу блика Македонија (за период 2016 - 2017 година). ...