ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ЗАМЕНИК НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г-ЃА ВАСКА БАЈРАМОВСКА - МУСТАФА УЧЕСТВУВАШЕ НА МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС ЗА ПРАВО

17.10.2016

Заменик народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа учествуваше на Меѓународен конгрес за право што од 17 до 19 се одржа во Истанбул Република Турција, а на кој се дискутираше за работата на правосудните органи, судовите, како и за улогата на институциите за заштита на правата на граѓаните во правниот систем. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕДНАКВИ ВО РАЗЛИЧНОСТА“ ВО САРАЕВО, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

17.10.2016

Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше на дводневен настан, регионален состанок на омбудсманите и телата за еднаквост и Меѓународна конференција насловена како „Еднакви во различноста“, што во организација на Институцијата на Омбудсманите за човекови права на Босна и Херцеговина се одржа во Сараево, Босна и Херцеговина. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА БУГАРСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИ

14.10.2016

Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше на работна средба во организација на Бугарската академија на науки. што се одржа на 14 и 15 октомври во Софија, Република Бугарија. ...


ПРЕТСТАВНИК НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА СТУДИСКА ПОСЕТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

11.10.2016

Претставник на канцеларијата на Народниот правобранител учествуваше на Студиската посета организирана во рамки на проектот „Заштита од дискриминацијата на ЛГБТИ на локално ниво“, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, а спроведуван од страна на Асоцијација за здравствена едукација и истражување – Х.Е.Р.А., во партнерство со Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“. ...


МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕТЕНА НА МИГРАНТИТЕ И БЕГАЛЦИТЕ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА

08.09.2016

Народниот правобранител, г. Иџет Мемети учествуваше на меѓународна конференција во Тирана, Република Албанија посветена на предизвиците за човековите права на мигрантите и бегалците. ...