ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕТЕНА НА МИГРАНТИТЕ И БЕГАЛЦИТЕ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА

08.09.2016

Народниот правобранител, г. Иџет Мемети учествуваше на меѓународна конференција во Тирана, Република Албанија посветена на предизвиците за човековите права на мигрантите и бегалците. ...


МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРАВНА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

28.06.2016

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на меѓународната конференција за правна заштита од дискриминација што под покровителство на Германската институција за меѓународна соработка се одржа во Будва, Република Црна Гора на 28 и 29 јуни. ...


КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА ОМБУДСМАНИ

13.06.2016

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на Kонференција во организација на Европската мрежа на омбудсмани што оваа година се одржа во Брисел, Белгија. ...


АУДИТОРИУМ ЗА „СОРАБОТКА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО СО НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ПРЕКУГРАНИЧНИТЕ ОДНОСИ“

06.06.2016

Во организација на Омбудсманот на Република Албанија на 06. јуни 2016 г. во Подградец, Република Албанија се одржа Аудиториум за „Соработка на граѓанското општество со Народниот правобранител и прекуграничните односи“. ...


ПРЕТСТАВНИК ОД КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА СЕМИНАР ОРГАНИЗИРАН ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ПРОТИВ РАСИЗАМ И НЕТОЛЕРАНЦИЈА

26.05.2016

Претставник од канцеларијата на Народниот правобранител учествуваше на семинар организиран од страна на Европската комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРИ) на Советот на Европа што на 26 и 27 мај се одржа во Стразбур,Република Франција. ...