ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ЗАМЕНИК-НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Д-Р ЈОВАН АНДОНОВСКИ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КОЈА СЕ ЗБОРУВАШЕ ЗА СОСТОЈБАТА СО НЕПРИДРУЖУВАНИТЕ ДЕЦА-БЕГАЛЦИ

08.12.2016

Заменик-народниот правобранител д-р Јован Андоновски учествуваше на Конференција која на осми и девети декември се одржа во Стокхолм, а на која се зборуваше за промоција на добрите практики во заштитата на непридружуваните деца-бегалци, како и за изнаоѓање на решенија за овие деца, и за нивните семејства. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ–НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЈУГОИСТОЧНАТА ЕВРОПСКА НПМ МРЕЖА

29.11.2016

Претставници од Народниот правобранител – Национален превентивен механизам на 29 и 30.11. 2016 година, учествуваа на конференција која што се одржа во Загреб, Хрватска, во рамките на активностите на Југоисточната Европска НПМ мрежа. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА 11-ТАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ОМБУДСМАН ИНСТИТУТ „ЕВОЛУЦИЈА НА ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ“

13.11.2016

Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше на 11-тата меѓународна конференција на Меѓународниот Омбудсман Институт, под наслов „Еволуција на Омбудсман институциите“, што се одржа во Бангкок, Тајланд. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА ТРИЛАТЕРАЛНА СРЕДБА СО ФРАНЦУСКИОТ БРАНИТЕЛ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА, Г. ТУБОН И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИ НА МЕДИТЕРАНОТ, Г. ТОТОЗАНИ

28.10.2016

Народниот правобранител г. Иџет Mемети во Париз, Р.Франција се сретна со францускиот бранител на човековите права, г. Тубон и претседателот на Асоцијацијата на омбудсмани на медитеранот (АОМ), г. Тотозани. ...


ГОДИШЕН СОСТАНОК НА (ENNHRI)

27.10.2016

Заменичката на народниот правобранител г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа учествуваше на Годишниот состанок на членките на Европската мрежа на национални институции за човекови права (ENNHRI), што се одржа во Загреб, со која претседаваше правобранителката/ омбудсманката на Република Хрватска, г-ѓа Лора Видовиќ. ...