ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ПРЕТСТАВНИК НА НАЦИОНАЛЕНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА „ПОСТАПУВАЊЕ СО ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО УСТАНОВИТЕ ВО КОИ СЕ ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА ИЛИ ПАК СО ОГРАНИЧЕНА СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ“

25.05.2017

Претставници на Народниот правобранител - Национален превентивен механизам на 25 и 26.05. 2017 година, присуствуваа на работилница која се одржа во Белград, Србија, организирана од страна на Српскиот Омбудсман во рамки на активностите на Југоисточната Европска НПМ мрежа. ...


ПРЕТСТАВНИК ОД КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТУВАШЕ НА СЕМИНАР НА ЕКРИ

23.05.2017

Во организација на Комисијата за борба против расизам и нетолеранција - ЕКРИ при Советот на Европа, во Стразбур, се одржа семинар за специјализираните тела на тема „Ревизија на Генералната препорака број 2 или (GPR) No.2“, на кој учествуваше и претставник на Народниот правобранител. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ЈАКНЕЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА“

11.05.2017

Народниот правобранител г.Иџет Мемети учествуваше на Меѓународна конференција на тема „Заштита на човековите права и јакнење на демократијата во Европа“, што се одржа во Загреб по повод 25 години од донесувањето на Законот за народен правобранител во Република Хрватска. ...


УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА НА НПМ МРЕЖАТА ВО ЕВРОПА

04.04.2017

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на конференција по повод отпочнување на новиот проект на Советот на Европа, чија цел е создавање на мрежа на Националните превентивни механизми (НПМ) во Европската Унија и пошироко, како и хармонизација на работата на НПМ во Европа. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ УЧЕСТВУВАШЕ НА ЧЕТВРТИОТ СИМПОЗИУМ НА ОМБУДСМАН ИНСТИТУЦИИТЕ ПОСВЕТЕН НА БЕГАЛСКАТА КРИЗА

02.03.2017

„Бегалската криза во нејзините милионски размери е несомнено еден од најголемите хуманитарни предизвици со коишто се соочува меѓународната заедница во денешницата. ...