ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

СТУДЕНТИ ОД ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО ОДРЖАА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

05.12.2019

Студенти од втора година на Правниот факултет при Држаниот Универзитет во Тетово, во рамките на наставната програма одржаа практична настава по предметот Човекови права, во канцеларијата на Народниот правобранител. Во рамките на посетата, низ разговор со народниот правобранител се запознаа со работата на институцијата Народен правобранител. ...


ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

03.12.2019

Со презентација на состојбата со остварување на правото на образование на децата со посебни потреби во основните училишта во скопскиот регион , што е дел од Посебен извештај за остварување на правото на образование на децата со посебни образовни потреби (ПОП), и промоција на механизмот за мониторирање на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со попреченост, нардониот правобранител, со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје го одбележа 3 декември Меѓународниот денот на лицата со посебни потреби. ...


ПОД МОТОТО „СИТЕ СМЕ = ВО ПРАВАТА“ ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО И 30 ГОДИШНИНАТА ОД УСВОЈУВАЊЕТО НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

20.11.2019

„Денес, се одбележува Светскиот ден на детето, и три децении од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето од страна на Генералното собрание на Обединетите Нации. Со овој чин државите во светот се обврзаа да го подигнат степенот на почитување и заштита на децата како ранлива категорија, да воведат правила и стандарди за остварување на правата на сите деца, без дискриминација, да обезбедат нивен опстанок и развој и вклучување во општествениот живот, а сето тоа за нивен најдобар интерес! ...


ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАА НА ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ЗАЕДНИЧКО РОДИТЕЛСТВО

06.11.2019

Претставници на Народниот правобранител учествуваа на јавната расправа на тема: Заедничко родителство по разводот, организирана од страна на Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на Република Северна Македонија. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАСПРАВА ВО СОБРАНИЕТО НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОВРЗАНА СО СЕМЈЕНОТО НАСИЛСТВО

29.10.2019

Имплементација на Законот за превенција, спречување, и заштита од семејно насилство, беше тема на дискусија на јавната расправа која се одржа во Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Северна Македонија. ...