ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОВРЕДА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО

26.06.2020

БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОВРЕДА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО ...


СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО НАПЛАТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СВЕДИТЕЛСТВАТА

17.06.2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО НАПЛАТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СВЕДИТЕЛСТВАТА ...


ДОСТАВЕНО МИСЛЕЊЕ ДО НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО ВРСКА СО ПУШТАЊЕТО ВО УПОТРЕБА НА НОВОИЗГРАДЕНИОТ ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

09.06.2020

ДОСТАВЕНО МИСЛЕЊЕ ДО НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО ВРСКА СО ПУШТАЊЕТО ВО УПОТРЕБА НА НОВОИЗГРАДЕНИОТ ВОСПИТНО ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО ...


ПРЕПОРАКИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО УСЛОВИ НА ПРОГЛАСЕНА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ВО ДРЖАВАТА

24.04.2020

ПРЕПОРАКИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО УСЛОВИ НА ПРОГЛАСЕНА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ВО ДРЖАВАТА ...


ПРЕПОРАКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА ЗАШТИТА НА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19

31.03.2020

ПРЕПОРАКА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА ЗАШТИТА НА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19 ...