ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ–НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ЗАТВОРИТЕ И ПСИХИЈАТРИСКИТЕ УСТАНОВИ“

05.07.2017

Претставници од канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам на 05 и 06.07.2017 присуствуваа на конференција која се одржа во Подгорица, Црна Гора, организирана од страна на Омбудсман институцијата на Црна Гора помогната од Советот на Европа во рамки на активностите на Југоисточната Европска НПМ мрежа. ...


УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВЕН СОСТАНОК НА НПМ МРЕЖАТА ВО ЕВРОПА

01.06.2017

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на вториот координативен состанок во рамки на проектот на Советот на Европа чија цел е создавање и јакнење на НПМ мрежа во Европската Унија и пошироко, како и хармонизација на работата на националните превентивни механизми во регионот. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРИСУСТВУВАШЕ НА ПРОМОЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ОМБУДСМАНОТ НА ГРЦИЈА ЗА МИГРАЦИСКИТЕ ТЕКОВИ И ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА БЕГАЛЦИТЕ

01.06.2017

Претставник на Народниот правобранител учествување на настан организиран по повод промоција на Посебниот извештај на Омбудсманот на Грција за миграциските текови и заштитата на правата на бегалците. ...


АКАДЕМИЈА НА ЕННХРИ ЗА ПРИМЕНАТА НА ПАРИСКИТЕ ПРИНЦИПИ И ЗА ОДРЖЛИВИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ НА КОЈА УЧЕСТВУВАШЕ ПРЕСТАВНИК ОД КАНЦЕЛАРИЈАТ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

29.05.2017

Промоцијата како дел од Париските принципи и нејзината примена во работата на Националните инстутуции за заштита на човековите права, соработката со Цивилниот сектор, како и примената во работата на Одржливите развојни цели, беа дел од темите на Академијата која во организација на Европската мрежа на национални институции за човекови права (ENNHRI) и ОБСЕ/ОДИХР се одржа во Познан Република Полска, а на која учествуваше и преставник од канцеларијата на Народниот правобранител. ...


ПРЕТСТАВНИК НА НАЦИОНАЛЕНИОТ ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ УЧЕСТВУВАШЕ НА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА „ПОСТАПУВАЊЕ СО ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО УСТАНОВИТЕ ВО КОИ СЕ ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА ИЛИ ПАК СО ОГРАНИЧЕНА СЛОБОДА НА ДВИЖЕЊЕ“

25.05.2017

Претставници на Народниот правобранител - Национален превентивен механизам на 25 и 26.05. 2017 година, присуствуваа на работилница која се одржа во Белград, Србија, организирана од страна на Српскиот Омбудсман во рамки на активностите на Југоисточната Европска НПМ мрежа. ...