ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

30.09.2020

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ...


ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОНЛАЈН НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ОД КОВИД-19

27.08.2020

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОНЛАЈН НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ОД КОВИД-19 ...


МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ДО 10 ГОДИНИ КАКО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО БЕЗБЕДНО ЗГРИЖУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

07.08.2020

МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ДО 10 ГОДИНИ КАКО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО БЕЗБЕДНО ЗГРИЖУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ...


МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ДЕЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ

28.07.2020

МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ДЕЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 26 ЈУНИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ ОД ТОРТУРА

26.06.2020

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 26 ЈУНИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ ОД ТОРТУРА ...