ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меѓународни активности

СОСТАНОК НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА АЗИЛ И МИГРАЦИЈА (A&M WG) НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА (ЕННХРИ/ENNHRI)

17.10.2017

Претставник од Канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, на 18 и 19 октомври 2017 година присуствуваше на неколку работни средби коишто се одржаа во Брисел, Белгија, во организација на Европската мрежа на национални институции за заштита на човековите права (ЕННХРИ /ENNHRI) и Комесарот за човекови права на Совет на Европа. ...


УЧЕСТВО НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ НА МЕЃУНАРОДНА ОМБУДСМАН КОНФЕРЕНЦИЈА И СОСТАНОК НА УПРАВУВАЧКИОТ ОДБОР НА АСОЦИЈАЦИЈАТА НА ОМБУДСМАНИ И МЕДИЈАТОРИ НА МЕДИТЕРАНОТ

25.09.2017

Народниот правобранител г. Иџет Mемети учествуваше на дводневен настан во Истанбул, Република Турција во чии рамки се одржа меѓународна конференција на омбудсманите од Европа, Азија и Африка посветена на улогата и ефикасноста на Омбудсман институциите и проблемите со кои истите се соочуваат при работа на претставки. ...


УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИК НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЕВРОПСКИОТ ОМБУДСМАН ИНСТИТУТ (ЕОИ) И НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА

20.09.2017

Претставник на Народниот правобранител учествуваше на дводневен настан во Букурешт, Република Романија во рамките на кој се одржа Генералното собрание на Европскиот Омбудсман Институт (ЕОИ), како и конференцијата за човековите права, по повод 20 години постоење на Омбудсман институцијата во Романија. ...


„УЧЕСТВОТО НА ЈАВНОСТА ВО ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОПИСИТE КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА“, ТЕМА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КОЈА УЧЕСТВУВАШЕ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.ИЏЕТ МЕМЕТИ

15.09.2017

Народниот правобранител г. Иџет Мемети учествуваше на Меѓународна конференција, која се одржа во Љубљана, Република Словенија, а на која се зборуваше за „Учеството на јавноста во донесувањето на прописите кои ...


ЛЕТНА ШКОЛА „ПРИМЕНА НА СТАНДАРДНИТЕ МИНИМАЛНИ ПРАВИЛА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ТРЕТМАН НА ОСУДЕНИ ЛИЦА – НЕЛСОН МАНДЕЛА ПРАВИЛА – ПРИ МОНИТОРИРАЊЕ НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ УСТАНОВИ“ (SUMMER SCHOOL “DETENTION MONITORING APPLYING THE UN NELSON MANDELA RULES”)

14.08.2017

Претставник од Канцеларијата на Народниот правобранител – Национален превентивен механизам, учествуваше на обука – Летна школа „Примена на Стандардните минимални правила на Обединетите нации за третман на осудени лица – Нелсон Мандела правила – при мониторирање на казнено – поправни установи“ (Summer School “Detention monitoring applying the UN Nelson Mandela Rules”), што се одржа во Бристол, Велика Британија од 14-18 август 2017 година, во организација на Меѓународниот центар за казнени реформи (Penal Reform International) и Центарот за имплементација на човекови права, Универзитет во Бристол (Human Rights Implementation Centre, University of Bristol), во соработка со Асоцијацијата за превенција од тортура (Association for the Prevention of Torture/APT). ...