ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Новости

МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ДО 10 ГОДИНИ КАКО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО БЕЗБЕДНО ЗГРИЖУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

07.08.2020

МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ДО 10 ГОДИНИ КАКО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО БЕЗБЕДНО ЗГРИЖУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ...


МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ДЕЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ

28.07.2020

МИСЛЕЊЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ВРСКА СО НАСТАВАТА ВО УСЛОВИ НА ДЕЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ ...


СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 26 ЈУНИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ ОД ТОРТУРА

26.06.2020

СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ПО ПОВОД 26 ЈУНИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ ОД ТОРТУРА ...


БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОВРЕДА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО

26.06.2020

БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПОВРЕДА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО ...


СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО НАПЛАТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СВЕДИТЕЛСТВАТА

17.06.2020

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО НАПЛАТУВАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СВЕДИТЕЛСТВАТА ...