ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

ДЕБАТА НА ТЕМА „УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ“ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

19.04.2022

„Унапредување на квалитетот на инклузивното образование на децата со попреченост“, беше тема на Тркалезната маса кој ја организираше канцеларијата на Народниот правобрантел, со цел согледување на проблемите во оваа сфера и утврдување на заклучни согледување за нивно подобрување. ...


ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И НЕВЛАДИНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „РОМАЛИТИКО“

30.03.2022

Народниот правобранител г.Насер Зибери и извршниот директор на Невладината организација „Ромалитико“, г.Елвис Шаќири, потпишаа Меморандум за соработка, со кој во иднина се планираат заеднички активности, во поглед на унапредувањето на заштитата на правата на Ромите, како и организирање на заеднички настани кои имаа за цел информирање за надлежностите на институцијата во поглед на заштитата на правата на граѓаните. ...


СРЕДБА СО УЧЕНИЦИ ОД СУГС ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА КАРЕВ“ СКОПЈЕ

17.03.2022

На покана на учениците од трета година од Средното училиште на Град Скопје (СУГС), Гимназијата „Никола Карев“, државниот советник, м-р Васка Бајрамовска –Мустафа, која го раководи Одделот за заштита на правата на детето и лица со попреченост при Народниот правобранител, реализираше предавање за човековите права и основни слободи, со посебен акцент на правата на детето и лицата со попреченост. ...


НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г.НАСЕР ЗИБЕРИ УЧЕСТВУВАШЕ НА ТРЕТАТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МРЕЖАТА НА КОМИСИИТЕ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И РОДОВА ЕДНАКВОСТ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН (HUGEN)

15.03.2022

Народниот правобранител г. Насер Зибери учествуваше на третата годишна конференција на Мрежата на комисиите за човековите права и родова еднаквост на Западен Балкан (HUGEN), на која се дискутираше на тема „Придонес на парламентарната соработка за унапредување на човековите права и родова еднаквост“. ...


УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА ПРОМОЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЧКИОТ ИЗВЕШТАЈ „ПРЕВЕНЦИЈА НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И ДЕВОЈКИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ“

08.03.2022

Преставници од канцеларијата на Народниот правобранител учествуваа на промоција на истражувачкиот извештај „Превенција на родово базирано насилство врз жени и девојки со попреченост“, организирана од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. ...