ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, Г.НАСЕР ЗИБЕРИ ОСТВАРИ СРЕДБА СО Г-ЃА ЏИЛИАН СТИРК, ШЕФ НА НАБЉУДУВАЧКАТА МИСИЈА НА ОБСЕ/ОДИХР НА ТЕМА: ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ И ПАРЛАМАНТЕРНИ ИЗБОРИ 2024 ВО РСМ

12.04.2024

Народниот правобранител, г.Насер Зибери оствари средба со г-ѓа Џилиан Стирк, шеф на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР, на тема: Претседателски и Парламентерни избори 2024 во РС.Македонија, на која стана збор за улогата на институцијата Народен правобранител во заштитата на избирачкото право. ...


УЧЕСТВО НА ДВОДНЕВНА ОБУКА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО МЕСТАТА НА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА СО ФОКУС НА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ И РАДИКАЛИЗАЦИЈА

26.03.2024

Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ)/Канцеларија за демократски институции и човекови права (ОДИХР) на 26 и 27 март, во Скопје, организираше дводневна обука за јакнење на капацитетите на лицата кои вршат мониторинг (надзор) на состојбите во местата на лишување од слобода и превенција и заштита од злоупотреба на човековите права на лицата лишени од слобода, со фокус на борба против насилен екстремизам и радикализам. ...


25 ГОДИНИ ОД ВОСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

12.12.2023

„Кога станува збор за одбележувањето на 25 годишнината од востановувањето на Институцијата Народен правобранител, која сега ја раководам, би сакал да се навратам на нејзините почетоци, но од еден друг аспект - од аспект на нејзиното втемелување во Уставот, а потоа и донесувањето и на Законот за народниот правобранител. Напуштањето на системот на колективна одговорност и ставањето на граѓанинот на прво место бараше и формирање на институција која ќе ги штити неговите слободи и права, и мислам дека на уставотворците тоа им беше еден од главните мотиви што во членот 77 предвидоа дека во државата мора да функционира независно национално тело за заштита на правата на граѓаните. ...


ПРОМОЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВА НА ДЕТЕТО НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК ОД СТРАНА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ - ОДДЕЛОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ДЕЦАТА И НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

04.12.2023

Претставници на Народниот првобранител - Одделот за заштита на права на децата и на лицата со попреченост ја промовираа Конвенцијата за права на детето на знаковен јазик. ...


ПРЕЗЕНТИРАНИ КЛУЧНИТЕ НАОДИ И ПРЕПОРАКИ ОД АНАЛИЗАТА ЗА ПРИСТАП ДО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

01.12.2023

На прес-конференција државниот советник во канцеларијата на Народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа ги презентираше клучните наоди и препораките од Анализата: Пристап до високото образвание за лицата со попреченост во Република Северна Македонија . ...