ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Активности

25 ГОДИНИ ОД ВОСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

12.12.2023

„Кога станува збор за одбележувањето на 25 годишнината од востановувањето на Институцијата Народен правобранител, која сега ја раководам, би сакал да се навратам на нејзините почетоци, но од еден друг аспект - од аспект на нејзиното втемелување во Уставот, а потоа и донесувањето и на Законот за народниот правобранител. Напуштањето на системот на колективна одговорност и ставањето на граѓанинот на прво место бараше и формирање на институција која ќе ги штити неговите слободи и права, и мислам дека на уставотворците тоа им беше еден од главните мотиви што во членот 77 предвидоа дека во државата мора да функционира независно национално тело за заштита на правата на граѓаните. ...


ПРОМОЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВА НА ДЕТЕТО НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК ОД СТРАНА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ - ОДДЕЛОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ДЕЦАТА И НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

04.12.2023

Претставници на Народниот првобранител - Одделот за заштита на права на децата и на лицата со попреченост ја промовираа Конвенцијата за права на детето на знаковен јазик. ...


ПРЕЗЕНТИРАНИ КЛУЧНИТЕ НАОДИ И ПРЕПОРАКИ ОД АНАЛИЗАТА ЗА ПРИСТАП ДО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

01.12.2023

На прес-конференција државниот советник во канцеларијата на Народниот правобранител, г-ѓа Васка Бајрамовска-Мустафа ги презентираше клучните наоди и препораките од Анализата: Пристап до високото образвание за лицата со попреченост во Република Северна Македонија . ...


УЧЕСТВО НА ВТОРИОТ СОСТАНОК НА МРЕЖАТА НА НАЦИОНАЛНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕХАНИЗМИ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

30.11.2023

Претставници на Народен правобранител-Националниот превентивен механизам (НПМ), м-р Славица Димитриевска - државен советник и м-р Бардхил Лимани - соработник, учествуваа на вториот состанок за 2023 година на Мрежата на Национални превентивни механизми на Југоисточна Европа во организација на грчкиот НПМ како претседавач со Мрежата за оваа година. Состанокот овој пат се одржа во Атина. ...


СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

20.11.2023

Народниот правобранител по повод 30-годишнината од ратификацијата на Конвенцијата на ОН за правата на детето од страна на Северна Македонија, во соработка со проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“, го споделува мислењето на 15 деца од различни училишта на оваа тема. ...