rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Broshura dhe publikime:
 • PROMOVIMI I KOMPETENCAVE TË REJA TË AVOKATIT TË POPULLIT (Qershor, viti 2020) në gjuhën maqedone


 • RAPORT NGA HULUMTIMI I REALIZUAR PËR DUKURINË E ABUZIMIT SEKSUAL DHE EKSPLOATIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE (shtator, viti 2012) në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze


 • NË MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI - nocionet kryesore me tekstet ligjore (qershar, viti 2012)në gjuhën maqedone, shqipe dhe angleze;


 • AVOKATI I POPULLIT REPUBLIKA E MAQEDONISË DHE MJEDISI JETËSOR (janar, viti 2012) në gjuhën maqedone, shqipe


 • PËRMBLEDHJE E RREGULLAVE - MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL (Janar, viti 2012) maqedonase, shqip dhe angleze


 • PËRMBLEDHJE E RREGULLAVE - AVOKATI I POPULLIT (janar, viti 2012) në gjuhën maqedone, shqipe и angleze;


 • MBROJTJA E FËMIJËVE NGA EKSPLOATIMI EKONOMIK - Përmbledhje nga prezantimi në Konferencën Vjetore të Rrjetit të Ombudsmanëve për Fëmijë në Evropën Juglindore (CRONSEE), Ohër, (shtator, viti 2011) maqedoneshqipe dhe angleze;


 • MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL (Nëntor, viti 2011) maqedonase, shqip, angleze, turke, rome, serbe, vllahe, boshnjake;


 • NE PËRKRAHJE TË TË DREJTAVE TË PERSONAV TË GJYKUAR (qershar, viti 2007) në gjuhën maqedone, shqipe dhe rome;


 • AVOKATI I POPULLIT (shtator, viti 2003) në gjuhën maqedone, shqipe, angleze, turke, rome dhe vllehe;


 • MËSONI TË DREJTAT QË JU TAKOJNË (dhjetor, viti 1999) në gjuhën maqedone, angleze;


 • ROLI I INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT NË MBROJTJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË FËMIJËVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (dhjetor, viti 1999) në gjuhën maqedone;


 • INSTITUCIONI I RI I MBROJTJES SË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (gusht, viti 1998) në gjuhën maqedone, shqipe;


 • THEMELIMI I INSTITUCIONIT AVOKATI I POPULLIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (gusht, viti 1998) në gjuhën maqedone, shqipe;