rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

viti 2022


 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 30.01.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 28.02.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 31.03.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 30.04.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 31.05.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 30.06.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 31.07.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 31.08.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 30.09.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 31.10.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 30.11.2022

 • PASQYRË E PARASHTRESAVE TË PRANUARA DHE TË ZGJIDHURA deri më datën 31.12.2022