rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Opinione dhe sugjerime të dorëzuara deri te organet e Republikës së Maqedonisë së Veriut: