rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

ZËVENDËS TË AVOKATIT TË POPULLIT


Zyra ShkupZyra rajonale ManastirZyra rajonale KërçovëZyra rajonale KumanovëZyra rajonale StrumicëZyra rajonale TetovëZyra rajonale Shtip