rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

ZËVENDËS TË MËPARSHËM TË AVOKATIT TË POPULLIT:IRINA STOJANOVSKA

Mandati 2013-2021SLLAVÇO TIMOV

Mandati 2005-2021VASKA BAJRAMOVSKA-MUSTAFA

Mandati 2013-2021ELENA GJORGONOSKA-MANESKA

Mandati 2013-2020NASER VESELI

Mandati 2005-2013

Mandati 2013-2021


VASILL JOVANOVSKI

Mandati 2013-2015DAUT SELIMI

Mandati 2005-2017NASHIDE IBRAIMI

Mandati 2006-2014DRAGI CELEVSKI

Mandati 2006-2014SLLAVJANKA MIHAJLLOVIQ

Mandati 2005-2013RAJNA PANOVSKA

Mandati 2005-2013MARINA OBADIQ

Mandati 2005-2013LUPÇO IVANOVSKI

Mandati 1997-2005TRIPUN TANUSHESKI

Mandati 1997-2005

Mandati 2005-2013


NEVENKA KRUSHAROVSKA

Mandati 1997-2005

Mandati 2005-2013