rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Raporte vjetore:


       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2022 (Maqedonisht dhe Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2021 (Maqedonisht, Anglisht dhe Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2020 (Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2019 (Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2018 (Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2017 (Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2016 (Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2015 (Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2014 (Maqedonisht, Anglisht dhe Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2013 (Maqedonisht, Anglisht dhe Shqip) 

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2012 (Maqedonisht, Anglisht dhe Shqip)

       Raporti Vjetor i MPN për vitin 2011 (Maqedonisht, Anglisht dhe Shqip)