rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

AVOKATI I POPULLIT - MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL


rr:„Maqedonia" 19, Shkup

Tel: 389 2 3129 335 ext.563 dhë 564