rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FEMIJEVE


Avokati i Popullit përgjegjëse të Njësisë së Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve ka Vaska Bajramovska-Mustafa - zëvendëse e Avokatit të Popullit.

Rr. "Maqedonia" nr. 19, Shkup

tel: +389 2 3129 327,

        389 2 3129-335