rr.’’Makedonija’’nr.19 (ndërtesa e SHT ,,Makoshped’’) contact@ombudsman.mk

Мени

Avokati i popullit punët nga kompetenca e tij i kryen në bazë dhe në suazat e Kushtetutës dhe Ligjit për avokatin e popullit.

Neni 77 nga Kushtetua e Republikës së Maqedonisë