ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Брошури и публикации:
 • ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПОЈАВИТЕ НА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА И СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДЕЦАТА (септември, 2012 г.) Македонски

 • ВО ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА - основни поими со законски текстови (јуни, 2012 г.) Македонски, Албански и Англиски јазик 


 • НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (јануари, 2012 г.) Македонски, Албански


 • ЗБИРКА ПРОПИСИ - НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ (јануари, 2012 г.) Македонски, Албански и Англиски


 • ЗБИРКА ПРОПИСИ - НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ (јануари, 2012 г.) Македонски, Албански и Англиски јазик;


 • ЗАШТИТА НА ДЕТЕТО ОД ЕКОНОМСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА-Зборник од презентациите од Годишната конференција на мрежата на омбудсманите за деца во Југоисточна Европа (CRONSEE), Охрид, (ноември, 2011 г.) МакедонскиАлбански и Англиски јазик;


 • НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ (Ноември, 2011 г.) Македонски, Албански, Англиски, Турски, Ромски, Српски, Влашки, Бошњачки;


 • ВО ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА (јуни, 2007 г.) Македонски, Албански и Ромски јазик;


 • НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ (сепември, 2003 г.)Македонски, Англиски, Албански, Турски, Ромски и Влашки јазик;


 • ЗАПОЗНАЈ ГИ СВОИТЕ ПРАВА (декември,1999г.)Македонски и Англиски јазик;


 • УЛОГАТА НА ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА И СЛОБОДИТЕ НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (декември, 1999г.) Македонски јазик;


 • НОВА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (август, 1998 г.) Македонски и Албански јазик;


 • ВОСТАНОВУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈАТА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (август, 1998 г.) Македонски и Албански јазик;