ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Интерен оглас број 02/2023 за пополнување на работно место со унапредување


Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место со унапредување


Интерен оглас број 01/2022 за пополнување на работно место со унапредување


Интерен оглас број 02/2021 за пополнување на работно место со унапредување


Интерен оглас број 01/2021 за пополнување на работно место со унапредување