ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

„ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДОСТАВЕН Е ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТЕПЕНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТ ПОЧИТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА ЗА 2023 ГОДИНА

29.03.2024, СКОПЈЕ

До Собранието на Република Северна Македонија доставен е Годишниот извештај за степенот на обезбедувањет почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2023 година