ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

 Универзални документи и стандарди


  • Минимални стандардни правила на ОН за постапување со осудени лица

  • Основни принципи за употреба на сила и оружје од страна на службениците кои го спроведуваат законот

  • Насоки на Поткомитетот за превенција на тортура за Националните превентивни механизми