ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

2023

  


2018

  


2017

  


2016

  


2015

  

  • 15.05.2015,  Последователна посета на Затвор Тетово

  • 24.04.2015, Посета на затвор Скопје - осуденички дел

  • 14.04.2015, Последователна посета на Арестанско одделение

  • 03.04.2015, Посета на затвор Скопје


2014

  


2013

  


2012

 


2011