ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Годишни извештаи:


       Годишен известај на НПМ за 2022 година (Македонски, Албански и Англиски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2021 година (Македонски, Албански и Англиски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2020 година (Македонски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2019 година (Македонски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2018 година (Македонски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2017 година (Македонски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2016 година (Македонски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2015 година (Македонски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2014 година (Македонски јазик, Албански и Англиски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2013 година (Македонски јазик, Албански и Англиски јазик) 

       Годишен известај на НПМ за 2012 година (Македонски јазик, Албански и Англиски јазик)

       Годишен известај на НПМ за 2011 година (Македонски, Албански и Англиски јазик)