ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

ПОРАНЕШНИ НАРОДНИ ПРАВОБРАНИТЕЛИ:ИЏЕТ МЕМЕТИ

мандат 2004-2012

мандат 2012-2020


БРАНКО НАУМОСКИ

мандат 1997-2004