ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

ЗАМЕНИЦИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ


Канцеларија СкопјеПодрачна канцелаија БитолаПодрачна канцелаија КичевоПодрачна канцелаија КумановоПодрачна канцелаија СтрумицаПодрачна канцелаија ТетовоПодрачна канцелаија Штип