ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА


ул. „Македонија” бр.19, Скопје

тел: 389 2 3129 327,

        389 2 3129-335