Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 24-04-2020

  REKOMANDIME TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË...

  më shumë
 • 31-03-2020

  REKOMANDIMI I AVOKATIT TË POPULLIT DERI TE QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË...

  më shumë
 • 26-03-2020

  REKOMANDIME PËR VEPRIMIN ME PERSONAT E PRIVUAR NGA LIRIA NË KUSHTE TË PANDEMISË...

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORIPyetje dhe përgjigje

12-07-2011

Kur dhe si hapet procedura për realizimin e të drejtës për pension të pleqërisë, përkatësisht me cilat kushte mund të realizohet e drejta për pension të pleqërisë?

Në përputhje me dispozitat e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, procedura për realizimin e të drejtës për sigurim pensional dhe invalidor hapet sipas kërkesës të të siguruarit dhe personave të tjerë të cekur në nenin 134 të Ligjit (punëdhënësit ose mjekut amë).

Në përputhje me nenin 136 të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, kërkesë për realizimin e të drejtës për sigurim pensional dhe invalidor, i siguruari parashtron pranë Fondit. Në përputhje me nenin 17 të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, i siguruari do ta realizojë të drejtën për pension me moshën 62 vjeç të plota (për femra) ose në moshën 64 vjeç (për meshkuj) dhe me më së paku 15 vjet përvojë pune.

Në përputhje me nenin 30 të Propozimligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta zyrtare e RM”-së nr.24/2000) është paraparë mundësia që të siguruarit, të cilët në ditën e fillimit të zbatimit të këtij Ligji kanë pasur më së paku përvojë pune të plotë për pension, përkatësisht 35 vjet për meshkuj dhe 30 vjet për femra, të drejtën për pension të pleqërisë ta realizojnë me kushtet e përcaktuara me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta zyrtare e RM”-së 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 dhe 32/97). Kjo do të thotë se të siguruarit, të cilët më datë 01 shtator të vitit 2000, kanë pasur më së paku 30 vjet përvojë pune (femrat), përkatësisht 35 vjet përvojë pune (meshkujt), pa marrë parasysh moshën e tyre, mund ta realizojnë të drejtën për pension të pleqërisë me 35 vjet të plota përvojë pune (për femrat) dhe 40 vjet përvojë pune (për meshkujt).

Pyetje dhe përgjigje
Kërko

Kalendari i ngjarjeve

qershor 2020
H M M E P S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj
Kor

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 2
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise