Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 24-04-2020

  REKOMANDIME TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË...

  më shumë
 • 31-03-2020

  REKOMANDIMI I AVOKATIT TË POPULLIT DERI TE QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË...

  më shumë
 • 26-03-2020

  REKOMANDIME PËR VEPRIMIN ME PERSONAT E PRIVUAR NGA LIRIA NË KUSHTE TË PANDEMISË...

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORIOrganet para të cilave veprohed

Avokati i Popullit ka kompetencë të veprojë kundrejt këtyre organeve:Qeverisë së Republikës së Maqedonisë:

 • hërbimeve;
 • komisioneve;
 • sekretariateve;


Ministrive:

1. Organeve përbërëse të ministrive:

 • drejtorive (të ekzekutimit të sanksioneve, të çështjeve pronësore - juridike, të doganave, të të ardhurave publike, të ekonomisë së ujërave, të veterinarisë, të hidrometeorologjisë, të kadastrës dhe të pronës së patundshme etj.);
 • inspektorateve (të administratës, devizore, tregtare, të bujqësisë, të ndërtimtarisë dhe të urbanizmit, të mjedisit jetësor dhe komunal);
 • fondeve (të sigurimit shëndetësor, të sigurimit pensional e invalidor, të mjedisit jetësor dhe të ujërave);
 • enteve (të statistikës, të gjeodezisë etj.)
 • byrove (të ekspertizave gjyqësore, të mbrojtjes së pronës industriale, të turizmit, të zhvillimit të arsimit, të viseve ekonomikisht të pazhvilluara, të barërave etj.);
 • agjencive (të emigracionit, të informatave, të rinisë dhe të sporteve, të zhvillimit dhe të investimit);
 • shërbimeve (të mjedisit jetësor, të hapësirës informative, të standardizimit dhe të meteorologjisë etj);
 • institucioneve shëndetësore (spitaleve, ambulancave, qendrave psikiatrike dhe neuropsikiatrike, shtëpive të pleqëve dhe jetimoreve);
 • institucioneve arsimore (të arsimit parashkollor, fillor, të mesëm dhe sipëror);
 • qendrave të punëve sociale.


2. Njësive rajonale

Avokati i Popullit intervenon edhe në punën e ndërmarrjeve publike, shërbimeve dhe enteve  nga sfera  e: komunikacionin hekurudhor, postë, telekomunikacione, elektrodistribucion, radio dhe televiozion, ndërmarrjet banesore dhe komunale, si dhe në organet e vetqeverisjes lokale.
Kërko

Kalendari i ngjarjeve

qershor 2020
H M M E P S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj
Kor

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise