Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 03-09-2021

  KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR FILLIMIN E VITIT TË RI SHKOLLOR

  më shumë
 • 19-08-2021

  under construction

  më shumë
 • 13-07-2021

  APEL I AVOKATIT TË POPULLIT PËR INVOLVIMIN E FËMIJËVE NË PROTESTA

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORILajme dhe Ngjarje

 • APEL I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E SHËNIMIT TË DITËS SË TOLERANCËS

  16-11-2009

  Në Ditën Ndërkombëtare të Tolerancës, më 16 nëntor, Avokati i Popullit rikujton edhe një herë nevojën për promovimin e barazisë, tolerancës dhe mirëkuptimit ndaj divergjencave.Barazia është bazë e idesë për të...

  më shumë
 • RAPORT I VEÇANTË PËR GJENDJEN NË LIDHJE ME LËSHIMIN E LEJEVE TË NDËRTIMIT NË SEKSIONIN PËR URBANIZËM PRANË KOMUNËS QENDËR

  05-11-2009

  “Komuna Qendër është mbuluar tërësisht me Planet Detaje Urbanistike, me të cilat rregullohet dhe humanizohet hapësira, me ç’rast pjesa më e madhe tyre janë aprovuar pas miratimit të Planit të Përgjithshëm...

  më shumë
 • RAPORT I VEÇANTË PËR GJENDJEN ME DENACIONALIZIMIN NË KOMISIONIN E KOMUNËS KARPOSH

  04-11-2009

  “Thuaja se pa përjashtim janë tejkaluar afatet ligjore për veprim dhe zgjidhje të lëndëve, gjithashtu nuk është respektuar parimi i urgjencës së procedurës për denacionalizim, ndërsa si rrjedhojë e kësaj...

  më shumë
 • 20.10.2009, Shkup NËNSHKRUHET MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM NDËRMJET ZYRËS SË AVOKATIT TË POPULLIT DHE KOALICIONIT “TË GJITHË PËR GJYKIM TË DREJTË"

  20-10-2009

  “Bashkëpunimi ndërmjet Avokatit të Popullit dhe sektorit joqeveritar është me rëndësi të veçantë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Me nënshkrimin e këtij Memorandumi me Koalicionin “Të...

  më shumë
 • INFORMATË PËR DUKURITË E KEQTRAJTIMIT FIZIK, PSIKIK DHE SEKSUAL TË FËMIJËVE TË STREHUAR NË INSTITUCIONE

  09-10-2009

  “Numri më i madh i fëmijëve të strehuar në institucione nuk kanë kurrfarë informatash në lidhje me të drejtat dhe detyrat e tyre dhe, si rezultat i kësaj nuk mund t’i dallojnë shkeljet dhe keqpërdorimet e të...

  më shumë
 • TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT, Z. IXHET MEMETI, ME AMBASADORIN E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, Z. FILIP RIKER

  09-10-2009

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti realizoi takim me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, z. Filip Riker. Në këtë takim, Ambasadori u njoftua me pozicionin dhe mënyrën e funksionimit të...

  më shumë
 • INFORMATË E DËRGUAR PRANË QEVERISË DHE MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME PËR INSPEKTIMIN E KRYER NË STACIONET POLICORE ME KOMPETENCË TË PËRGJITHSHME

  05-10-2009

  “Qeveria e Republikës së Maqedonisë për vitin e ardhshëm duhet të sigurojë mjete financiare për rregullimin dhe përmirësimin e kushteve materiale në lokalet e mbajtjes në stacionet policore, si dhe për...

  më shumë
 • INFORMATË E DËRGUAR PRANË QEVERISË SË REPUBLIKËS TË MAQEDONISË DHE MINISTRISË SË DREJTËSISË PËR GJENDJEN NË BURGJE

  07-09-2009

  Avokati i Popullit i drejtoi Qeverisë së Republikës të Maqedonisë dhe Ministrisë së Drejtësisë Informatë për gjendjet që kanë të bëjnë me respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të dënuar dhe të...

  më shumë
 • SIPAS RAPORTIT TË GLOBAL INTEGRITY, REPUBLIKA E MAQEDONISË NOTAT MË TË LARTA I MORI PËR FUNKSIONIMIN E AVOKATIT TË POPULLIT

  31-08-2009

  Nga hulumtimi i realizuar për problemet globale në shoqëri, të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin, rezultoi se në Republikën e Maqedonisë është regjistruar një progres modest, ndërkaq nota më e lartë i takoi...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT Z. IXHET MEMETI DHE AMBASADORI HOZE LUIS HERERO, SHEF I MISIONIT TË OSBE-SË NË SHKUP, NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM

  02-07-2009

  Avokati i Popullit z. Ixhet Memeti dhe Ambasadori Hoze Luis Herero, shef i Misionit të OSBE-së në Shkup, nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim në Projektin i cili do të ketë për qëllim përforcimin dhe...

  më shumë
 • GJATË MBAJTES SË RRETHIT TË DYTË TË ZGJEDHJEVE PRESIDENCIALE DHE LOKALE ZYRAT E AVOKATIT TË POPULLIT DO TË JENË TË HAPURA PËR QYTETARËT

  03-04-2009

  Të dielën, më datë 5 prill, në ditën e mbajtjes së rrethit të dytë të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë, zgjedhjeve për kryetarë të komunave, si dhe për kryetar të Qytetit të Shkupit, që të...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT I DËRGOI QEVERISË RAPORT TË VEÇANTË PËR PUNËN E KOMISIONEVE TË SHKALLËS SË DYTË NGA FUSHA E MARRËDHËNIEVE PRONËSORE-JURIDIKE

  30-03-2009

  “Komisionet qeveritare, të cilat vendosin sipas ankesave nga fusha pronësore-juridike (truallit ndërtimor, denacionalizimit, kadastrës), fare nuk kthejnë përgjigje me anë të informatave dhe sqarimeve të cilat i...

  më shumë
 • 30-03-2009

  më shumë
 • 26.03.2009 AVOKATI I POPULLIT Z. IXHET MEMETI E PREZANTOI RAPORTIN VJETOR TË PUNËS PËR VITIN 2008

  26-03-2009

  “Në Republikën e Maqedonisë akoma është i madh numri i cenimeve të të drejtave të qytetarëve, gjë që do të thotë se shkalla e realizimit, respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve nuk është në...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT PARAQITI PADI PENALE KUNDËR GARDIANËVE TË BURGUT “SHKUP” PËR USHTRIM TË TORTURËS

  25-03-2009

  Me të rënë në dijeni (përmes mjeteve të informimit), se mbi persona të dënuar në Burgun “Shkup” është përdorur forcë fizike nga ana e shërbimit të sigurisë së Burgut, në datën 23.03.2009, përfaqësues të...

  më shumë
 • NË PRAG TË ZGJEDHJEVE PRESIDENCIALE DHE LOKALE AVOKATI I POPULLIT PËRKUJTON RËNDËSINË E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT

  27-01-2009

  Në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Republikën e Maqedonisë, Avokati i Popullit, e ndjen të nevojshme të përkujtojë për rëndësinë e respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut. Avokati i...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT NË MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË QYTETARËVE SI KONSUMATORË TË ENERGJISË TERMIKE

  23-01-2009

  Duke vepruar sipas një numri të madh të parashtresave të qytetarëve, të cilat kanë të bëjnë me faturat me kosto të larta për energji termike, Avokati i Popullit konstatoi se gjatë përllogaritjes së kompensimit...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT ME INFORMATË TË VEÇANTË RRETH ASAJ SE SA I NJOHIN TË DREJTAT DHE DETYRAT E TYRE FËMIJËT E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME

  14-01-2009

  Fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme nuk janë të njoftuar me kushtet, mundësitë dhe institucionet për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Ata, për mbrojtjen e të drejtave të tyre, thuaja se fare nuk i...

  më shumë
 • INFORMATË PËR DUKURITË E KEQTRAJTIMIT PSIKIK DHE PËR TË USHQYERIT E FËMIJËVE NË KOPSHTET E FËMIJËVE

  14-01-2009

  Avokati i Popullit realizoi Hulumtim në lidhje me dukuritë e keqtrajtimit fizik dhe psikik të fëmijëve nëpër kopshte, si dhe në lidhje me të ushqyerit nëpër këto institucione, ku përkujdesen dhe edukohen...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT IU DREJTUA DEPUTETËVE ME RASTIN E SHËNIMIT TË GJASHTËDHJETË VJETORIT TË MIRATIMIT TË DEKLARATËS UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

  10-12-2008

  “Duke e pasur parasysh se parimi i sundimit të të drejtës imponon respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, Avokati i Popullit paraqitet si mekanizëm i cili në mënyrë qenësore kontribuon në funksionimin...

  më shumëKërko

Kalendari i ngjarjeve

tetor 2021
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sht

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise