Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 24-04-2020

  REKOMANDIME TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË...

  më shumë
 • 31-03-2020

  REKOMANDIMI I AVOKATIT TË POPULLIT DERI TE QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË...

  më shumë
 • 26-03-2020

  REKOMANDIME PËR VEPRIMIN ME PERSONAT E PRIVUAR NGA LIRIA NË KUSHTE TË PANDEMISË...

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORILajme dhe Ngjarje

 • AVOKATI I POPULLIT Z. IXHET MEMETI DHE AMBASADORI HOZE LUIS HERERO, SHEF I MISIONIT TË OSBE-SË NË SHKUP, NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM

  02-07-2009

  Avokati i Popullit z. Ixhet Memeti dhe Ambasadori Hoze Luis Herero, shef i Misionit të OSBE-së në Shkup, nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim në Projektin i cili do të ketë për qëllim përforcimin dhe...

  më shumë
 • GJATË MBAJTES SË RRETHIT TË DYTË TË ZGJEDHJEVE PRESIDENCIALE DHE LOKALE ZYRAT E AVOKATIT TË POPULLIT DO TË JENË TË HAPURA PËR QYTETARËT

  03-04-2009

  Të dielën, më datë 5 prill, në ditën e mbajtjes së rrethit të dytë të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë, zgjedhjeve për kryetarë të komunave, si dhe për kryetar të Qytetit të Shkupit, që të...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT I DËRGOI QEVERISË RAPORT TË VEÇANTË PËR PUNËN E KOMISIONEVE TË SHKALLËS SË DYTË NGA FUSHA E MARRËDHËNIEVE PRONËSORE-JURIDIKE

  30-03-2009

  “Komisionet qeveritare, të cilat vendosin sipas ankesave nga fusha pronësore-juridike (truallit ndërtimor, denacionalizimit, kadastrës), fare nuk kthejnë përgjigje me anë të informatave dhe sqarimeve të cilat i...

  më shumë
 • 30-03-2009

  më shumë
 • 26.03.2009 AVOKATI I POPULLIT Z. IXHET MEMETI E PREZANTOI RAPORTIN VJETOR TË PUNËS PËR VITIN 2008

  26-03-2009

  “Në Republikën e Maqedonisë akoma është i madh numri i cenimeve të të drejtave të qytetarëve, gjë që do të thotë se shkalla e realizimit, respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve nuk është në...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT PARAQITI PADI PENALE KUNDËR GARDIANËVE TË BURGUT “SHKUP” PËR USHTRIM TË TORTURËS

  25-03-2009

  Me të rënë në dijeni (përmes mjeteve të informimit), se mbi persona të dënuar në Burgun “Shkup” është përdorur forcë fizike nga ana e shërbimit të sigurisë së Burgut, në datën 23.03.2009, përfaqësues të...

  më shumë
 • NË PRAG TË ZGJEDHJEVE PRESIDENCIALE DHE LOKALE AVOKATI I POPULLIT PËRKUJTON RËNDËSINË E TË DREJTAVE DHE LIRIVE TË NJERIUT

  27-01-2009

  Në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Republikën e Maqedonisë, Avokati i Popullit, e ndjen të nevojshme të përkujtojë për rëndësinë e respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut. Avokati i...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT NË MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË QYTETARËVE SI KONSUMATORË TË ENERGJISË TERMIKE

  23-01-2009

  Duke vepruar sipas një numri të madh të parashtresave të qytetarëve, të cilat kanë të bëjnë me faturat me kosto të larta për energji termike, Avokati i Popullit konstatoi se gjatë përllogaritjes së kompensimit...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT ME INFORMATË TË VEÇANTË RRETH ASAJ SE SA I NJOHIN TË DREJTAT DHE DETYRAT E TYRE FËMIJËT E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME

  14-01-2009

  Fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme nuk janë të njoftuar me kushtet, mundësitë dhe institucionet për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Ata, për mbrojtjen e të drejtave të tyre, thuaja se fare nuk i...

  më shumë
 • INFORMATË PËR DUKURITË E KEQTRAJTIMIT PSIKIK DHE PËR TË USHQYERIT E FËMIJËVE NË KOPSHTET E FËMIJËVE

  14-01-2009

  Avokati i Popullit realizoi Hulumtim në lidhje me dukuritë e keqtrajtimit fizik dhe psikik të fëmijëve nëpër kopshte, si dhe në lidhje me të ushqyerit nëpër këto institucione, ku përkujdesen dhe edukohen...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT IU DREJTUA DEPUTETËVE ME RASTIN E SHËNIMIT TË GJASHTËDHJETË VJETORIT TË MIRATIMIT TË DEKLARATËS UNIVERSALE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

  10-12-2008

  “Duke e pasur parasysh se parimi i sundimit të të drejtës imponon respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, Avokati i Popullit paraqitet si mekanizëm i cili në mënyrë qenësore kontribuon në funksionimin...

  më shumë
 • INSTITUCIONI AVOKAT I POPULLIT E SHËNOI DHJETËVJETORIN E FUNKSIONIMIТ TË TIJ

  10-12-2008

  Me rastin e shënimit të dhjetëvjetorit të funksionimit të Institucionit Avokat i Popullit dhe gjashtëdhjetë vjetorit të miratimit të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, Avokati i Popullit, z...

  më shumë
 • INFORMATË DREJTUAR QEVERISË PËR KONSTATIMET E AVOKATIT TË POPULLIT NË LIDHJE ME SHKYÇJET KOLEKTIVE TË KONSUMATORËVE TË RRJETIT ELEKTRO – ENERGJETIK

  26-11-2008

  Në interes të mbrojtjes së qytetarëve, ndërkaq duke e pasur parasysh rritjen e numrit të parashtresave në të cilat potencohen shkyçjet kolektive nga rrjeti elektro – energjetik, me ç’rast pa energji elektrike...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT PËRGATITI INFORMATË TË VEÇANTË PËR GJENDJEN ME REGJISTRIMIN E FËMIJËVE NË EVIDENCËN E TË LINDURVE

  18-11-2008

  “E pakontestueshme është se në Republikën e Maqedonisë ka fëmijë të cilët nuk janë të regjistruar në evidencën amë të të lindurve, ndërkohë që asnjë organ nuk ka evidencë për këtë. Gjithashtu, mungojnë...

  më shumë
 • INFORMATAT KRYESORE PËR PUNËN DHE KOMPETENCAT E AVOKATIT TË POPULLIT – TË ARRITSHME EDHE PËR PERSONAT E VERBËR

  18-11-2008

  Avokati i Popullit me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Agjencisë Ndërkombëtare për Zhvillim të Suedisë SIDA, si dhe Lidhjes të të Verbërve të Republikës së Maqedonisë e botoi broshurën bazë për...

  më shumë
 • 13-11-2008

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT I DËRGOI INFORMATË QEVERISË NË LIDHJE ME KONSTATIMET PËR PROBLEMET ME TË CILAT BALLAFAQOHEN QYTETARËT E QË KANË TË BËJNË ME SISTEMIN E NGROHJES

  13-11-2008

  Për shkak të numrit të madh të parashtresave të cilat kanë të bëjnë me rritjen e çmimit të energjisë termike, ndërkaq duke vlerësuar se bëhet fjalë për çështje qenësore të cilat i prekin drejtpërsëdrejti...

  më shumë
 • PËRFUNDOI FUSHATA “DITËT E HAPURA TË AVOKATIT TË POPULLIT”

  17-10-2008

  Me vizitën në Komunën e Aerodromit, më datë 24 tetor, përfundoi Fushata “Ditët e hapura të Avokatit të Popullit”, e cila u realizua me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Maqedoni dhe Agjencinë Suedeze për...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT PROPOZON NDRYSHIME TË LIGJIT PËR NDALIMIN E SHITJES SË PIJEVE ENERGJIKE PERSONAVE MË TË RINJ SE 18 VJEÇ

  29-09-2008

  Avokati i Popullit kërkoi nga institucionet kompetente, Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria për Ushqim, informatë nëse pijet energjike të cilat shiten nëpër dyqane i përmbushin standardet sa i përket...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT PROPOZON MASA PËR TEJKALIMIN E PROBLEMIT ME RRITJEN E NUMRIT TË FËMIJËVE VARËS NGA DROGA

  17-09-2008

  Avokati i Popullit rekomandon që të parashikohen programe edukative nëpër shkolla, me qëllim të parandalimit dhe reduktimit të numrit të fëmijëve varës nga droga, në mënyrë që fëmijët të njihen me dëmet dhe...

  më shumëKërko

Kalendari i ngjarjeve

maj 2020
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pri
Qer

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise