Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 24-04-2020

  REKOMANDIME TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË...

  më shumë
 • 31-03-2020

  REKOMANDIMI I AVOKATIT TË POPULLIT DERI TE QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË...

  më shumë
 • 26-03-2020

  REKOMANDIME PËR VEPRIMIN ME PERSONAT E PRIVUAR NGA LIRIA NË KUSHTE TË PANDEMISË...

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORILajme dhe Ngjarje

 • AVOKATI I POPULLIT Z. IXHET MEMETI E INFORMOI KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME RAPORTIN E PUNËS SË VITIT 2009

  07-05-2010

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti e informoi Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me shkallën e respektimit, realizimit dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe me respektimin e parimeve të...

  më shumë
 • 12.04.2010
  INFORMATË PËR NDJEKJEN E APLIKIMIT TË PARIMEVE TË PËRFAQËSIMIT TË DREJTË DHE ADEKUAT DHE MOSDISKRIMINIMIT

  14-04-2010

  “Në vitin 2010 institucionet kompetente në mënyrë më aktive duhet të angazhohen në drejtim të zbatimit të parimit kushtetues për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, në veçanti të bashkësive më të vogla etnike,...

  më shumë
 • RAPORTI VJETOR I AVOKATIT TË POPULLIT U PËRKTHYE EDHE NË GJUHËN FRËNGE

  30-03-2010

  RAPORTI VJETOR I AVOKATIT TË POPULLIT U PËRKTHYE EDHE NË GJUHËN FRËNGE

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT E PREZANTOI RAPORTIN VJETOR PËR VITIN 2009

  24-03-2010

  “Viti 2009 u shënua me rritje të konsiderueshme të numrit të parashtresave, përkatësisht rritje prej 20 për qind krahasuar me vitin e kaluar raportues, fakt ky që nga një aspekt është brengosës...

  më shumë
 • 23.03.2010 INFORMATË PËR GJENDJET NË SHKOLLAT FILLORE DHE SHKOLLËN E MESME KU MËSOJNË FËMIJË ME NEVOJA TË VEÇANTA

  23-03-2010

  “Në shkollat e veçanta, si dhe në shkollën e mesme “Shën Naumi i Ohrit” në Shkup, të gjithë nxënësit e regjistruar paraprakisht janë pajisur me raport dhe mendim të lëshuar nga ekipi i ekspertëve i cili bën...

  më shumë
 • 22.02.2010, Shkup
  FËMIJËT E SHKOLLËS FILLORE “KIRIL PEJÇINOVIQ” TË SHKUPIT VIZITUAN ZYRËN E AVOKATIT TË POPULLIT

  22-02-2010

  Në suaza të bashkëpunimit të Avokatit të Popullit me mjetet e informimit publikë, ndërkaq me iniciativë të Radiotelevizionit të Maqedonisë, fëmijët e Shkollës Fillore “Kiril Pejçinoviq” të Shkupit e vizituan...

  më shumë
 • INFORMATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR GJENDJEN NË SPITALET PSIKIATRIKE NË SHKUP, DEMIR HISAR DHE NEGORC

  25-12-2009

  “Medoemos duhet të sigurohen kushte materiale, si dhe të mundësohet inkuadrimi i ekspertëve të jashtëm të cilët do të ndihmonin në drejtim të përmirësimit të kualitetit të trajtimit dhe rehabilitimit të...

  më shumë
 • INFORMATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR KUSHTET E VENDOSJES NË PUSHIMOREN E FËMIJËVE “LUBANCI”

  11-12-2009

  “Ministria e Punës dhe Politikës Sociale duhet t’i ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme për tu siguruar kushte normale për jetesë personave të pastrehë të vendosur në Pushimoren e Fëmijëve “Lubanci”...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT REAGON NDAJ DËRGIMIT TË AKTVENDIMEVE PËR ARKËTIMIN E TAKSËS RADIODIFUZIVE

  10-12-2009

  “Avokati i Popullit sugjeron se gjatë arkëtimit të taksës radiodifuzive duhet të respektohet Ligji, përkatësisht të mos kërkohet që qytetarët ta paguajnë menjëherë taksën e plotë për gjithë vitin dhe të mos...

  më shumë
 • MESAZHI I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E SHËNIMIT TË 10-DHJETORIT – DITËS BOTËRORE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

  10-12-2009

  MESAZHI I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E SHËNIMIT TË 10-DHJETORIT – DITËS BOTËRORE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

  më shumë
 • RAPORT I VETË PÇANTË I AVOKATIT OPULLIT PËR INSPEKTIMIN E REALIZUAR MBI PUNËN E QENDRËS SË KADASTRËS TË PATUNDSHMËRIVE – SHKUP

  18-11-2009

  “Intensifikimi i procesit të themelimit të kadastrës së patundshmërive dhe regjistrimit të të drejtave të pronësisë në të gjitha mjediset urbane dhe gjysmë-urbane në territorin e Qytetit të Shkupit...

  më shumë
 • APEL I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E SHËNIMIT TË DITËS SË TOLERANCËS

  16-11-2009

  Në Ditën Ndërkombëtare të Tolerancës, më 16 nëntor, Avokati i Popullit rikujton edhe një herë nevojën për promovimin e barazisë, tolerancës dhe mirëkuptimit ndaj divergjencave.Barazia është bazë e idesë për të...

  më shumë
 • RAPORT I VEÇANTË PËR GJENDJEN NË LIDHJE ME LËSHIMIN E LEJEVE TË NDËRTIMIT NË SEKSIONIN PËR URBANIZËM PRANË KOMUNËS QENDËR

  05-11-2009

  “Komuna Qendër është mbuluar tërësisht me Planet Detaje Urbanistike, me të cilat rregullohet dhe humanizohet hapësira, me ç’rast pjesa më e madhe tyre janë aprovuar pas miratimit të Planit të Përgjithshëm...

  më shumë
 • RAPORT I VEÇANTË PËR GJENDJEN ME DENACIONALIZIMIN NË KOMISIONIN E KOMUNËS KARPOSH

  04-11-2009

  “Thuaja se pa përjashtim janë tejkaluar afatet ligjore për veprim dhe zgjidhje të lëndëve, gjithashtu nuk është respektuar parimi i urgjencës së procedurës për denacionalizim, ndërsa si rrjedhojë e kësaj...

  më shumë
 • 20.10.2009, Shkup NËNSHKRUHET MEMORANDUMI PËR BASHKËPUNIM NDËRMJET ZYRËS SË AVOKATIT TË POPULLIT DHE KOALICIONIT “TË GJITHË PËR GJYKIM TË DREJTË"

  20-10-2009

  “Bashkëpunimi ndërmjet Avokatit të Popullit dhe sektorit joqeveritar është me rëndësi të veçantë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Me nënshkrimin e këtij Memorandumi me Koalicionin “Të...

  më shumë
 • INFORMATË PËR DUKURITË E KEQTRAJTIMIT FIZIK, PSIKIK DHE SEKSUAL TË FËMIJËVE TË STREHUAR NË INSTITUCIONE

  09-10-2009

  “Numri më i madh i fëmijëve të strehuar në institucione nuk kanë kurrfarë informatash në lidhje me të drejtat dhe detyrat e tyre dhe, si rezultat i kësaj nuk mund t’i dallojnë shkeljet dhe keqpërdorimet e të...

  më shumë
 • TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT, Z. IXHET MEMETI, ME AMBASADORIN E SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, Z. FILIP RIKER

  09-10-2009

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti realizoi takim me Ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, z. Filip Riker. Në këtë takim, Ambasadori u njoftua me pozicionin dhe mënyrën e funksionimit të...

  më shumë
 • INFORMATË E DËRGUAR PRANË QEVERISË DHE MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME PËR INSPEKTIMIN E KRYER NË STACIONET POLICORE ME KOMPETENCË TË PËRGJITHSHME

  05-10-2009

  “Qeveria e Republikës së Maqedonisë për vitin e ardhshëm duhet të sigurojë mjete financiare për rregullimin dhe përmirësimin e kushteve materiale në lokalet e mbajtjes në stacionet policore, si dhe për...

  më shumë
 • INFORMATË E DËRGUAR PRANË QEVERISË SË REPUBLIKËS TË MAQEDONISË DHE MINISTRISË SË DREJTËSISË PËR GJENDJEN NË BURGJE

  07-09-2009

  Avokati i Popullit i drejtoi Qeverisë së Republikës të Maqedonisë dhe Ministrisë së Drejtësisë Informatë për gjendjet që kanë të bëjnë me respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të dënuar dhe të...

  më shumë
 • SIPAS RAPORTIT TË GLOBAL INTEGRITY, REPUBLIKA E MAQEDONISË NOTAT MË TË LARTA I MORI PËR FUNKSIONIMIN E AVOKATIT TË POPULLIT

  31-08-2009

  Nga hulumtimi i realizuar për problemet globale në shoqëri, të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin, rezultoi se në Republikën e Maqedonisë është regjistruar një progres modest, ndërkaq nota më e lartë i takoi...

  më shumëKërko

Kalendari i ngjarjeve

maj 2020
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pri
Qer

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise