Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 02-04-2019

  ANKETË: “ÇKA MENDOJNË QYTETARËT PËR AVOKATIN E POPULLIT”

  më shumë
 • 01-04-2019

  KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT NË PRAG TË ZGJEDHJEVE PRESIDENCIALE DHE...

  më shumë
 • 01-04-2019

  LINJË TELEFONIKE FALAS PËR DENONCIMIN E SHKELJES SË TË DREJTËS ZGJEDHORE

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORILajme dhe Ngjarje

 • NFORMATË PËR VIZITAT DHE INSPEKTIMET E REALIZUARA NË STACIONET POLICORE ME KOMPETENCË TË PËRGJITHSHME

  10-11-2010

  “Vizitat dhe inspektimet në evidencat policore, si dhe kushtet materiale në të gjitha 38 stacionet policore me kompetencë të përgjithshme, lanë përshtypjen e progresit të konsiderueshëm sa i përket udhëheqjes...

  më shumë
 • INFORMATË PËR GJENDJEN ME REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE TË DËNUAR NË INSTITUCIONET NDËSHKUESE-KORREKTUESE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

  10-11-2010

  “Gjendja, sa u përket kushteve hapësinore, në të cilat funksionojnë institucionet ndëshkuese-korrektuese nuk është në nivel të kënaqshëm. Ky konstatimit, në veçanti ka të bëjë me ENK “Idrizovë”, ndërsa më së...

  më shumë
 • INFORMATË PËR PERCEPTIMIN E GJENDJES ME EKZEKUTIMIN E MASËS EDUKUESE-KORREKTUESE DËRGIM NË ENT EDUKUES-KORREKTUES

  09-11-2010

  “Trajnimi dhe edukimi i të punësuarve me qëllim të realizimit të suksesshëm të procesit edukues-korrektues me pjesëmarrje në seminare, kurse, punëtori. Përforcimi i bashkëpunimit me qendrat për punë sociale...

  më shumë
 • 14.10.2010, Shkup
  KONFERENCË PËR SHTYP ME RASTIN SHFAQJES SË PREMIERËS “TË NJËJTË NË MËNYRË TË NDRYSHME” QË ËSHTË PJESË E PROJEKTIT PËR MBËSHTETJEN E INSTITUCIONIT AVOKAT I POPULLIT

  14-10-2010

  “Vendosja e rregullave të sjelljes, përmes normave ligjore përkatëse, nuk mjafton për ta luftuar fenomenin e diskriminimit. Përkundrazi, ky është vetëm një segment i asaj që duhet ta bëjë një shoqëri në planin...

  më shumë
 • QËNDRIMI I AVOKATIT TË POPULLIT PËR LLOGARITË PËR ENERGJI ELEKTRIKE

  11-06-2010

  Duke pasur parasysh ritjen e numrit të ankesave të qytetarëve, për shkak të llogarive të reja për energjinë e konsumuar elektrike për muajin Maj të këtij viti, në të cilat përpos borxhit kryesor është...

  më shumë
 • ËSHTË SHTYPUR NUMRI I PARË I GAZETËS SË AVOKATIT TË POPULLIT

  28-05-2010

  ËSHTË SHTYPUR NUMRI I PARË I GAZETËS SË AVOKATIT TË POPULLIT

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT Z. IXHET MEMETI E INFORMOI KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME RAPORTIN E PUNËS SË VITIT 2009

  07-05-2010

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti e informoi Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me shkallën e respektimit, realizimit dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe me respektimin e parimeve të...

  më shumë
 • 12.04.2010
  INFORMATË PËR NDJEKJEN E APLIKIMIT TË PARIMEVE TË PËRFAQËSIMIT TË DREJTË DHE ADEKUAT DHE MOSDISKRIMINIMIT

  14-04-2010

  “Në vitin 2010 institucionet kompetente në mënyrë më aktive duhet të angazhohen në drejtim të zbatimit të parimit kushtetues për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, në veçanti të bashkësive më të vogla etnike,...

  më shumë
 • RAPORTI VJETOR I AVOKATIT TË POPULLIT U PËRKTHYE EDHE NË GJUHËN FRËNGE

  30-03-2010

  RAPORTI VJETOR I AVOKATIT TË POPULLIT U PËRKTHYE EDHE NË GJUHËN FRËNGE

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT E PREZANTOI RAPORTIN VJETOR PËR VITIN 2009

  24-03-2010

  “Viti 2009 u shënua me rritje të konsiderueshme të numrit të parashtresave, përkatësisht rritje prej 20 për qind krahasuar me vitin e kaluar raportues, fakt ky që nga një aspekt është brengosës...

  më shumë
 • 23.03.2010 INFORMATË PËR GJENDJET NË SHKOLLAT FILLORE DHE SHKOLLËN E MESME KU MËSOJNË FËMIJË ME NEVOJA TË VEÇANTA

  23-03-2010

  “Në shkollat e veçanta, si dhe në shkollën e mesme “Shën Naumi i Ohrit” në Shkup, të gjithë nxënësit e regjistruar paraprakisht janë pajisur me raport dhe mendim të lëshuar nga ekipi i ekspertëve i cili bën...

  më shumë
 • 22.02.2010, Shkup
  FËMIJËT E SHKOLLËS FILLORE “KIRIL PEJÇINOVIQ” TË SHKUPIT VIZITUAN ZYRËN E AVOKATIT TË POPULLIT

  22-02-2010

  Në suaza të bashkëpunimit të Avokatit të Popullit me mjetet e informimit publikë, ndërkaq me iniciativë të Radiotelevizionit të Maqedonisë, fëmijët e Shkollës Fillore “Kiril Pejçinoviq” të Shkupit e vizituan...

  më shumë
 • INFORMATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR GJENDJEN NË SPITALET PSIKIATRIKE NË SHKUP, DEMIR HISAR DHE NEGORC

  25-12-2009

  “Medoemos duhet të sigurohen kushte materiale, si dhe të mundësohet inkuadrimi i ekspertëve të jashtëm të cilët do të ndihmonin në drejtim të përmirësimit të kualitetit të trajtimit dhe rehabilitimit të...

  më shumë
 • INFORMATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR KUSHTET E VENDOSJES NË PUSHIMOREN E FËMIJËVE “LUBANCI”

  11-12-2009

  “Ministria e Punës dhe Politikës Sociale duhet t’i ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme për tu siguruar kushte normale për jetesë personave të pastrehë të vendosur në Pushimoren e Fëmijëve “Lubanci”...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT REAGON NDAJ DËRGIMIT TË AKTVENDIMEVE PËR ARKËTIMIN E TAKSËS RADIODIFUZIVE

  10-12-2009

  “Avokati i Popullit sugjeron se gjatë arkëtimit të taksës radiodifuzive duhet të respektohet Ligji, përkatësisht të mos kërkohet që qytetarët ta paguajnë menjëherë taksën e plotë për gjithë vitin dhe të mos...

  më shumë
 • MESAZHI I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E SHËNIMIT TË 10-DHJETORIT – DITËS BOTËRORE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

  10-12-2009

  MESAZHI I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E SHËNIMIT TË 10-DHJETORIT – DITËS BOTËRORE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

  më shumë
 • RAPORT I VETË PÇANTË I AVOKATIT OPULLIT PËR INSPEKTIMIN E REALIZUAR MBI PUNËN E QENDRËS SË KADASTRËS TË PATUNDSHMËRIVE – SHKUP

  18-11-2009

  “Intensifikimi i procesit të themelimit të kadastrës së patundshmërive dhe regjistrimit të të drejtave të pronësisë në të gjitha mjediset urbane dhe gjysmë-urbane në territorin e Qytetit të Shkupit...

  më shumë
 • APEL I AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E SHËNIMIT TË DITËS SË TOLERANCËS

  16-11-2009

  Në Ditën Ndërkombëtare të Tolerancës, më 16 nëntor, Avokati i Popullit rikujton edhe një herë nevojën për promovimin e barazisë, tolerancës dhe mirëkuptimit ndaj divergjencave.Barazia është bazë e idesë për të...

  më shumë
 • RAPORT I VEÇANTË PËR GJENDJEN NË LIDHJE ME LËSHIMIN E LEJEVE TË NDËRTIMIT NË SEKSIONIN PËR URBANIZËM PRANË KOMUNËS QENDËR

  05-11-2009

  “Komuna Qendër është mbuluar tërësisht me Planet Detaje Urbanistike, me të cilat rregullohet dhe humanizohet hapësira, me ç’rast pjesa më e madhe tyre janë aprovuar pas miratimit të Planit të Përgjithshëm...

  më shumë
 • RAPORT I VEÇANTË PËR GJENDJEN ME DENACIONALIZIMIN NË KOMISIONIN E KOMUNËS KARPOSH

  04-11-2009

  “Thuaja se pa përjashtim janë tejkaluar afatet ligjore për veprim dhe zgjidhje të lëndëve, gjithashtu nuk është respektuar parimi i urgjencës së procedurës për denacionalizim, ndërsa si rrjedhojë e kësaj...

  më shumëKërko

Kalendari i ngjarjeve

prill 2019
H M M E P S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mar
Maj

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise