Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 24-04-2020

  REKOMANDIME TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË...

  më shumë
 • 31-03-2020

  REKOMANDIMI I AVOKATIT TË POPULLIT DERI TE QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË...

  më shumë
 • 26-03-2020

  REKOMANDIME PËR VEPRIMIN ME PERSONAT E PRIVUAR NGA LIRIA NË KUSHTE TË PANDEMISË...

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORILajme dhe Ngjarje

 • REAGIM I AVOKATIT TË POPULLIT PAS MIRATIMIT TË VENDIMIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE PËR ABROGIMIN E LIGJIT PËR NDRYSHIME DHE PLOTËSIME TË LIGJIT PËR FALJE

  17-03-2016

  Avokati i Popullit, shpreh shqetësim të thellë për miratimin e Vendimit të Gjykatës Kushtetuese për abrogimin e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për falje dhe sidomos për mundësinë që Presidenti të...

  më shumë
 • PRES-KONFERENCË E AVOKATIT TË POPULLIT Z.IXHET MEMETI NË TË CILËN INFORMOI PËR RËNDËSINË E TË DREJTËS ZGJEDHORE DHE PËR MËNYRAT E MROJTJES NË PRAG TË ZGJEDHJEVE TË PARAKOHSHME PARLAMENTARE

  08-02-2016

  „Secili ka të drejtë të deklarohet për opsionin e vet pa vuajtur gjatë kësaj kurrfarë pasoja. Qytetarët janë ata të cilët vendosin.

  më shumë
 • 30-12-2015

  më shumë
 • KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E 18 DHJETORIT – DITËS NDËRKOMBËTARE TË MIGRANTËVE

  18-12-2015

  Avokati i Popullit me rastin e 18 Dhjetorit – Ditës Ndërkombëtare të Migrantëve vë në dukje se institucionet kompetente në Maqedoni nuk arritën të përballen me krizën e refugjatëve në atë mënyrë siç e...

  më shumë
 • PRANË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË U PARAQIT INICIATIVA PËR NDRYSHIME TË LIGJIT PËR MBROJTE SHËNDETËSORE TË CILAT KANË TË BËJNË ME KUSHTET E REALIZIMIT TË SPECIALIZIMIT

  16-12-2015

  Avokati i Popullit paraqiti Iniciativë pranë Ministrisë së Shëndetësisë për ndryshimin e disa dispozitave të Ligjit për mbrojtje shëndetësore të cilat kanë të bëjnë me kushtet e reja të realizimit të...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT DËRGOI INFORMATË PRANË MINISTRIT PËR PUNË TË BRENDSHME PËR SITUATËN NË QENDRËN E PRANIMIT PËR TË HUAJ GAZI-BABË

  11-12-2015

  Avokati i Popullit pranë Ministrit për punë të brendshme dërgoi informatë lidhur me situatën në Qendrën e pranimit për të huaj Gazi-Babë.

  më shumë
 • KOMUNIKATË ME RASTIN E 10 DHJETORIT, DITËS NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

  10-12-2015

  Të nderuar,

  „Liria është e mirë që na mundëson t’i gëzojmë të gjitha të mirat e tjera“

  më shumë
 • U KËRKUA INTERPRETIMI AUTENTIK I NENIT 136 TË LIGJIT PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZIVE

  01-12-2015

  Avokati i Popullit pranë Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dërgoi kërkesë për interpretimin autentik të nenit 136 paragrafit 1, alinesë 1 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizive me qëllim të...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT PARAQITI MENDIM DERI TE MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME PËR PROPOZIM LIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR POLICINË

  27-11-2015

  vokati i Popullit pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme paraqiti Mendim për Propozim Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për polici. Në këtë Mendim, Avokati i Popullit e potencoi qëndrimin e tij se...

  më shumë
 • INFORMATË E DËRGUAR ME PROPOZIM PËR NDËRMARRJEN E MASAVE PRANË MINISTRISË PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

  27-11-2015

  Avokati i Popullit duke vepruar sipas parashtresave të parashtruara të qytetarëve për mbrojtjen e të drejtave të tyre nga sfera sociale, konstatoi një seri gjendjesh për shkak të të cilave qytetarët nuk mund...

  më shumë
 • REAGIM I AVOKATIT TË POPULLIT NË LIDHJE ME NGJARJET ME MARSHIN E FËMIJËVE NË MANASTIR DHE SHPËRNDARJEN E FLETAVE ANKETUESE NË KOMUNËN E AERODROMIT

  26-11-2015

  Avokati i Popullit, duke u udhëhequr nga interesi më i mirë i fëmijës, si dhe nga mbrojtja e të drejtave të tij, konsideron se është skajshëm i papranueshëm involvimi i fëmijëve në manifestimet, të cilat kanë...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT REKOMANDOI NË MËNYRË URGJENTE TË ZBARDHET RASTI I VANDALIZMIT MBI OBJEKTIN FETAR NË KRIVA PALLANKË

  09-11-2015

  Avokati i Popullit z.Ixhet Memeti dënoi aktin vandal, demolimin e objektit fetar musliman në Kriva Pallankë dhe kërkoi që në mënyrë urgjente të zbardhet rasti.

  më shumë
 • PRANË KUVENDIT DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË U DËRGUA RAPORTI I VEÇANTË PËR PROBLEMET LIDHUR ME PËRCAKTIMIN E ARKËTIMIT TË TAKSËS RADIODIFUZIVE

  09-11-2015

  Avokati i Popullit paraqiti Raport të veçantë pranë Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me të cilin i informoi për qasjen e keqe gjatë përcaktimit të arkëtimit të taksës radiodifuzive dhe...

  më shumë
 • KONFERENCË PËR SHTYP E AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETI PËR PROBLEMET ME TË CILAT BALLAFAQOHEN QYTETARËT GJATË VLERËSIMIT DHE PAGESËS SË TAKSËS RADIO-DIFUZIVE

  09-11-2015

  Avokati i Popullit z.Ixhet Memeti mbajti konferencë për shtyp në të cilën informoi për problemet e shumta me të cilat ballafaqohen qytetarët me pagesën e taksës radio-difuzive, si dhe për mosndërmarrjen e...

  më shumë
 • KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR PROTESTAT E NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME

  21-10-2015

  Avokati i Popullit, në lidhje me informacionet se mbi nxënësit e shkollave të mesme ushtrohet presion dhe të njëjtit kërcënohen që të mos dalin në protesta, të cilat kanë të bëjnë me testimin ekstern, bën apel...

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT KËRKOI ULJEN E ÇMIMIT TË BILETAVE PËR MIGRANTËT OSE SUBVENCIONIMIN E TYRE

  19-10-2015

  Pas informatave të pranuara për rritjen e shumëfishtë të çmimit të biletave për transportin me tren në relacionin Gjevgjeli-Tabanovc për migrantët të cilët tranzitojnë përmes Maqedonisë, si dhe për atë se nuk...

  më shumë
 • U PREZANTUA RAPORTI VJETOR I AVOKATIT TË POPULLIT – MEKANIZËM PARANDALUES NACIONAL PËR VITIN 2014

  25-06-2015

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti, në pres konferencë e prezantoi Raportin Vjetor për punën e Avokatit të Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional për vitin 2014, në të cilin janë përfshirë gjendjet në...

  më shumë
 • KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR PROTESTAT E NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME

  07-04-2015

  Avokati i Popullit, duke ndjekur gjendjen në arsim, Protestat e nxënësve të shkollave të mesme lidhur me risitë për dhënien e provimit të Maturës shtetërore dhe testimit ekstern, si dhe duke vepruar sipas...

  më shumë
 • RAPORT I VEÇANTË PËR NDJEKJEN E ZBATIMIT TË PARIMIT TË PËRFAQËSIMIT TË DREJTË DHE ADEKUAT PËR VITIN 2014

  06-04-2015

  Avokati i Popullit e hartoi Raportin e veçantë për ndjekjen e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat për vitin 2014.

  më shumë
 • U PREZANTUA RAPORTI VJETOR PËR NIVELIN E SIGURIMIT TË RESPEKTIMIT, AVANCIMIT DHE MBROJTJES SË LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT NË VITIN 2014

  26-03-2015

  “Shqetësojnë të dhënat që kanë të bëjnë me numrin e qytetarëve të cilët kërkojnë mbrojtje nga Avokati i Popullit krahasuar me numrin e banorëve në Republikën e Maqedonisë.

  më shumëKërko

Kalendari i ngjarjeve

maj 2020
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pri
Qer

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise