Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 03-09-2021

  KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR FILLIMIN E VITIT TË RI SHKOLLOR

  më shumë
 • 19-08-2021

  under construction

  më shumë
 • 13-07-2021

  APEL I AVOKATIT TË POPULLIT PËR INVOLVIMIN E FËMIJËVE NË PROTESTA

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORIAktivitetet

 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT: “PËRVOJA KOMPARATIVE NGA FUSHA E PRIVIMIT NGA LIRIA DHE ROLI I AVOKATIT TË POPULLIT”

  06-10-2011

  Në kuadër të Projektit “Tuining” për mbështetjen e Avokatit të Popullit të Republikës së Maqedonisë, në të cilin partnerë tuining të Avokatit të Popullit janë Avokati i Popullit i Spanjës dhe ai i Francës, më...

  më shumë
 • TRYEZA TË RRUMBULLAKËTA NË MANASTIR, SHTIP DHE TETOVË ME TEMË: “AVOKATI I POPULLIT – MEKANIZËM PARANDALUES NACIONAL”

  28-09-2011

  Nga data 28 deri më 30 Shtator në organizim të Avokatit të Popullit – Seksionit për parandalimin e torturës, ndërkaq në bashkëpunim dhe mbështetje të Misionit të OSBE-së dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT PËR BASHKËPUNIM NDËRINSTITUCIONAL PËR MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI DHE MONITORIMI I PARIMIT TË PËRFAQËSIMIT TË DREJTË DHE ADEKUAT

  26-09-2011

  Më datë 26 Shtator, në bashkëpunim dhe mbështetje të Misionit të OSBE-së në Shkup, Avokati i Popullit organizoi Tryezë të rrumbullakët me temë: “Bashkëpunimi ndërinstitucional i organeve përgjegjëse për...

  më shumë
 • TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT, Z. IXHET MEMETI ME RAPORTUESIN E RI TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR REPUBLIKËN E MAQEDONISË, Z. RICHARD HOWIT

  19-09-2011

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti u takua me Raportuesin e ri të Bashkimit Evropian për Republikën e Maqedonisë, z. Richard Howit, në suaza të vizitës së tij në vend.

  më shumë
 • KONFERENCA RAJONALE VJETORE E OMBUDSMANËVE PËR FËMIJË TË EVROPËS JUGLINDORE (CRONSEE), ME TEMË: “MBROJTJA E FËMIJËS NGA EKSPLOATIMI EKONOMIK”

  06-09-2011

  Më datë 6 dhe 7 Shtator, në Hotelin “Metropoll” në Ohër, u mbajt Konferenca Rajonale Vjetore e Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës Juglindore (CRONSEE), me temë: “Mbrojtja e fëmijës nga eksploatimi ekonomik”.

  më shumë
 • AVOKATI I POPULLIT, Z. IXHET MEMETI REALIZOI TAKIM ME AMBASADORIN E RI TË MBRETËRISË SË HOLANDËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, ZNJ. MARRIET SCHUURMAN

  01-09-2011

  Në këtë takim, përveç që u bisedua për rolin dhe kompetencat e Institucionit Avokat i Popullit, njëherësh u bisedua edhe për aktivitetet projektuese të ardhshme, të cilat Institucioni do t’i realizojë me...

  më shumë
 • KONFERENCË PËR “ROLIN E OMBUDSMANIT NË LUFTËN KUNDËR DISKRIMINIMIT DHE PARANDALIMIT TË TORTURËS”

  09-06-2011

  “Roli i ombudsmanit në luftën kundër diskriminimit dhe parandalimit të torturës” ishte tema në të cilën diskutuan përfaqësuesit e institucioneve të ombudsmanëve të Rajonit, Komiteti Kundër Torturës i Këshillit...

  më shumë
 • TAKIM TEMATIK “ROLI I OMBUDSMANËVE NË MBROJTJEN E FËMIJËVE NGA NDËSHKIMI FIZIK DHE PSIKIK”

  20-05-2011

  “Ndëshkimi fizik i fëmijëve dhe keqtrajtimi psikik akoma është i pranishëm në familje, shkolla, institucione për përkujdesjen e fëmijëve dhe në rrugë. Gjithashtu, ky lloj i ndëshkimit të fëmijëve dhe...

  më shumë
 • 17.05.2011, Shkup
  TAKIM I AVOKATIT TË POPULLI Z. IXHET MEMETI ME Z. XHULIAN PIL JETS, SHEF I MISIONIT VËZHGUES TË OSBE/ODIHR PËR ZGJEDHJET

  17-05-2011

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti realizoi takim me z. Xhulian Pil Jets, Shef i Misionit Vëzhgues të OSBE/ODIHR për zgjedhje. Në takim u bisedua për rëndësinë e së drejtës së qytetarëve për përcaktim të lirë...

  më shumë
 • 06-08.05.2011, Ohër
  TAKIM VJETOR PUNE I TË PUNËSUARVE NË INSTITUCIONIN AVOKAT I POPULLIT

  06-05-2011

  Në kuadër të realizimit të Projektit MOSP, i cili mbështetet nga Misioni i OSBE-së në Shkup, Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar – SIDA, nga data gjashtë deri më tetë maj të këtij viti, në Ohër, u mbajt...

  më shumë
 • 14.04.2011, Shkup
  TAKIMI I PARË I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETI ME AMBASADORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË MAQEDONI Z. SKENDER DURMISHI

  14-04-2011

  Në kuadër të aktiviteteve ndërkombëtare, Avokati i Popullit z. Ixhet Memeti e realizoi takimin e parë protokollar me Ambasadorin e Republikës së Kosovës, z. Skender Durmishi, në të cilin Ambasadori u njoftua me...

  më shumë
 • 14.04.2011, Shkup
  TAKIM I OMBUDSMANIT TË MAQEDONISË Z. IXHET MEMETI ME AMBASADORIN E REPUBLIKËS SË SLLOVENISË Z. ALAN BERGANT

  14-04-2011

  Pozicioni i ombudsmanit në shoqëri dhe gjendjet që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e njeriut ishin temë bisede ndërmjet Avokatit të Popullit z. Ixhet Memeti dhe Ambasadorit të Republikës së Sllovensië z...

  më shumë
 • 29.03.2011, Shkup
  U NËNSHKRUA MARRËVESHJA PËR BASHKËPUNIM NDËRMJET ZYRËS SË OMBUDSMANIT TË MAQEDONISË DHE ORGANIZATËS NORVEGJEZE “SHPËTONI FËMIJËT”

  29-03-2011

  Zyra e Ombudsmanit të Maqedonisë gjatë këtij viti do të jetë mikpritës i takimit vjetor dhe tematik të vendeve-anëtare të CRONSEE - Rrjetit të Obmudsmanëve për Fëmijë të Evropës Juglindore. Për këtë qëllim...

  më shumë
 • 29.03.2011
  TAKIMI I PARË PROTOKOLLAR I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETI ME SHEFIN E DELEGACIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN NË MAQEDONI AMBASADORIN PETER SORENSEN

  29-03-2011

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti realizoi takimin e parë zyrtar protokollar me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ambasadorin Peter Sorensen në të cilin u bë fjalë për punën e...

  më shumë
 • TRYEZA TË RRUMBULLAKËT ME TEMË: “AVANCIMI I BASHKËPUNIMIT TË PUSHTETIT QENDROR DHE PUSHTETIT LOKAL ME AVOKATIN E POPULLIT

  07-03-2011

  “Si të përmirësohet bashkëpunimi i pushtetit lokal dhe pushtetit qendror me Avokatin e Popullit me qëllim që qytetarët më lehtë t’i realizojnë të drejtat e tyre?”Kjo ishte tema kryesore për të cilën u zhvillua...

  më shumë
 • 15.02.2011,  Shkup
  TAKIM I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETI ME AMBASADORIN E MBRETËRISË SË BRITANISË SË MADHE DHE IRLANDËS VERIORE  SH. T. KRISTOFER IVON

  15-02-2011

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti realizoi takim me Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore në Republikën e Maqedonisë, Sh. T. Kristofer Ivon, në të cilin Ambasadori u...

  më shumë
 • 15.02.2011, Shkup
  EUROAMBASADORI Z. ERVAN FUERE NË TAKIM LAMTUMIRËS ME OMBUDSMANIN E MAQEDONISË Z. IXHET MEMETI

  15-02-2011

  Bashkimi Evropian i mbështet fuqishëm institucionet të cilat veprojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut. Kjo mbështetje do të vazhdoj edhe më tej, gjithnjë me qëllim të ngritjes së...

  më shumë
 • 20.12.2010, Shkup
  TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME TEMË: "AVANCIMI I BASHKËPUNIMIT TË PUSHTETIT QENDROR DHE VETADMINISTRIMIT LOKAL ME AVOKATIN E POPULLIT”

  20-12-2010

  "Avancimi i bashkëpunimit të pushtetit qendror dhe vetadministrimit lokal me Avokatin e Popullit” ishte tema e Tryezës së rrumbullakët të cilën, me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Agjencisë...

  më shumë
 • 10.12.2010, Shkup
  PANEL DISKUTIMI ME RASTIN E SHËNIMIT TË 10 DHJETORIT- DITËS PËR TË DREJTAT E NJERIUT, NË TË CILËN MORI PJESË EDHE AVOKATI I POPULLIT Z. IXHET MEMETI

  10-12-2010

  “Shtetet e bartin përgjegjësinë kryesore për gjendjet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, por edhe për funksionimin dhe veprimin e lirë të mbrojtësve të këtyre të drejtave. Shtetet janë ato të cilat duhet...

  më shumë
 • 28.10.2010, Shkup
  PËRFAQËSUES I INSTITUCIONIT TË OMBUDSMANIT TË MAQEDONISË MORI PJESË NË KONFERENCËN ME TEMË: “MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI DHE BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL GJATË MBROJTJES”

  28-10-2010

  Në organizim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Misionit të OSBE-së në Shkup, më datë 28 tetor në Shkup, u mbajt Konferenca e tretë për bashkëpunim ndërinstitucional ndërmjet komisionit për...

  më shumëKërko

Kalendari i ngjarjeve

tetor 2021
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sht

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise