Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 03-09-2021

  KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT PËR FILLIMIN E VITIT TË RI SHKOLLOR

  më shumë
 • 19-08-2021

  under construction

  më shumë
 • 13-07-2021

  APEL I AVOKATIT TË POPULLIT PËR INVOLVIMIN E FËMIJËVE NË PROTESTA

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORI



Aktivitetet

 • DITA E TOLERANCËS U SHËNUA ME VIZITËN E REALIZUAR NË SHKOLLËN E MESME TË QYTETIT TË SHKUPIT “MARIJA KIRI SKLLODOVSKA”

  15-11-2013

  Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj. Vaska Bajramovska Mustafa, në kuadër të shënimit të 16 Nëntorit – Ditës ndërkombëtare të tolerancës, e vizitoi Shkollën e Mesme të Qytetit të Shkupit “Marija Kiri...

  më shumë
 • PUNËTORI ME TEMË: “PUNA E OMBUDSMANIT ME PARASHTRESA – PRAKTIKAT MË TË MIRA TË BE-së”

  13-11-2013

  “Efikasiteti i institucionit Ombudsman varet shumë nga hulumtimi me kohë, i plotë dhe i detajuar i çdo rasti të cenimit të të drejtave të njeriut, me ç’rast është i domosdoshëm shfrytëzimi i të gjitha metodave...

  më shumë
 • PUNËTORI ME TEMË: “ROLI I GJYQTARIT NË REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE TË PRIVUAR NGA LIRIA”

  29-10-2013

  Në organizim të Instrumentit për Ndihmë Teknike dhe Shkëmbim të Informatave të Komisionit Evropian (TAIEX) dhe në bashkëpunim me Avokatin e Popullit, u mbajt punëtori me temë: “Roli i gjyqtarit në realizimin e...

  më shumë
 • NXËNËS TË SHKOLLËS FILLORE “MIRÇE ACEV” E VIZITUAN ZYRËN E AVOKATIT TË POPULLIT

  04-10-2013

  Në kuadër të shënimit të Ditës së Fëmijëve, nxënës të Shkollës Fillore “Mirçe Acev” nga Shkupi e vizituan Zyrën e Avokatit të Popullit, me qëllim që të njihen me punën e Institucionit.

  më shumë
 • DITA NDËRKOMBËTARE E PERSONAVE TË MOSHUAR U SHËNUA ME VIZITËN E REALIZUAR NË SHTËPINË E PLEQVE “NËNË TEREZA”

  01-10-2013

  Me rastin e 1 Tetorit, Ditës Ndërkombëtare të Personave të Moshuar, Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj. Vaska Bajramovska Mustafa, e vizitoi Shtëpinë e Pleqve “Nënë Tereza” në Shkup.

  më shumë
 • PËRFAQËSUESIT E OMBUDSMANËVE TË RAJONIT SHKËMBYEN PËRVOJA PËR PUNËN SIPAS LËNDËVE PËR DISKRIMINIM

  26-09-2013

  “Ombudsmani, në çdo shoqëri, paraqitet si mekanizëm i cili në mënyrë thelbësore kontribuon në funksionimin e parimit të sundimit të së drejtës, si dhe njëkohësisht paraqet faktorin i cili i pasqyron proceset...

  më shumë
 • DITA NDËRKOMBËTARE PËR MBËSHTETJEN E VIKTIMA TË TORTURËS U SHËNUA ME EKSPOZITË NË TË CILËN MORI PJESË EDHE OMBUDSMANI, Z.IXHET MEMETI

  26-06-2013

  Në kuadër të shënimit të 26 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare për Mbështetjen e Viktimave të Torturës, Avokati i Popullit, z.Ixhet Memeti mori pjesë në hapjen e ekspozitës së pllakateve kushtuar të drejtave dhe...

  më shumë
 • TAKIM RAJONAL I AVOKATËVE TË POPULLIT-MEKANIZMA PARANDALUES NACIONAL

  25-06-2013

  Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), përmes Instrumentit për Ndihmë Teknike dhe Shkëmbim të Informatave të Komisionit Evropian-TAEX, më 25 dhe 16 qershor, organizoi Punëtori rajonale, në...

  më shumë
 • VIDEO MBIKËQYRJE NË VENDET E PRIVIMIT NGA LIRIA

  10-05-2013

  Avokati i Popullit-Mekanizëm parandalues nacional në mbështetje të Programit TAIEX dhe në bashkëpunim me Drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale më datën 10 Maj 2013 mbajti punëtori me temën ,, Video...

  më shumë
 • U PROMOVUA UDHËRRËFYESI PRAKTIK PËR KRITERET E PRANUESHMËRISË SË ANKESAVE PRANË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

  23-04-2013

  „Udhërrëfyesi praktik për kriteret e pranueshmërisë së ankesave pranë Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut“ dhe „Të drejtës Evropiane“ janë publikime të cilat më datën 23 prill u promovuan në Shkup,...

  më shumë
 • FJALIMI I AVOKATIT TË POPULLIT, Z. IXHET MEMETI NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE ME TEMË: “INTEGRIMI EVROPIAN PËRMES BASHKËPUNIMIT TË PARLAMENTEVE, SHOQËRISË CIVILE DHE ORGANEVE TË PAVARURA RREGULLATORE”

  15-04-2013

  Kjo Konferencë është vazhdim i takimit nga viti i kaluar në Beograd dhe ka për qëllim ta theksojë rolin e rëndësishëm të cilin e kanë organet e pavarura dhe sektori civil për zhvillimin e demokracisë, sundimin...

  më shumë
 • TAKIM PUNE I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETI ME PËRFAQËSUESIN E KOMISARIATIT TË LARTË PËR REFUGJATË TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNHCR), Z. MOHAMED ARIF

  04-03-2013

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti realizoi takim pune me përfaqësuesin e Komisariatit të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara (UNHCR), z. Mohamed Arif, në të cilin u shkëmbyen informata për punën dhe...

  më shumë
 • “REALIZIMI I TË DREJTËS PËR BARAZI DHE MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI” TEMË E TRYEZËS PËRMBYLLËSE NGA PROJEKTI PËR MBËSHTETJEN E AVOKATIT TË POPULLIT TË FINANCUAR NGA MBRETËRIA E HOLANDËS

  05-12-2012

  “Nevojë për përforcimin e efikasitetit në ndërmarrjen e aktiviteteve për mbrojtje nga diskriminimi, nga ana e të gjitha subjekteve kompetente në kuadër të autorizimeve të tyre, si dhe bashkëpunimi më intensiv...

  më shumë
 • PËRFUNDOI PROJEKTI PËR MBËSHTETJEN E AVOKATIT TË POPULLIT I FINANCUAR NGA AGJENCIA SUEDEZE PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (SIDA)

  30-11-2012

  Çka paraqet diskriminimi? Çfarë llojesh diskriminimi ekzistojnë? Cila është korniza ligjore për mbrojtje nga diskriminimi dhe cilat janë kompetencat e Avokatit të Popullit?

  më shumë
 • KONFERENCË PËR SHTYP ME RASTIN E MBYLLJES SË PROJEKTIT “TUINING” PËR PËRFORCIMIN E KAPACITETEVE TË AVOKATIT TË POPULLIT TË FINANCUAR NGA FONDET E BASHKIMIT EVROPIAN

  23-11-2012

  “Ky Projekt ishte me rëndësi të madhe për Institucionin tonë, veçanërisht për Avokatin e Popullit – Mekanizëm Nacional Parandalues, si dhe për dy seksionet: Seksionin për mosdiskriminim dhe përfaqësim të drejtë...

  më shumë
 • DEBAT NË TEMË: “DHUNA MBI FËMIJËT DHE MIDIS TYRE”

  26-10-2012

  “Në Republikën e Maqedonisë ekziston kornizë ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, si në familje ashtu edhe në shkolla dhe institucione për përkujdesje, por nevojitet aktivitet i mëtutjeshëm për...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME TEMË: “LIRIA E SHPREHJES”

  09-10-2012

  “E drejta e shprehjes së lirë, liria e mendimit personal, marrja dhe dhënia e informacioneve ose ideve pa kurrfarë ndërhyrje nga pushteti dhe pa marrë parasysh kufijtë e garantuar me Konventën Evropiane për të...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT NË TEMË: “TË DREJTAT E PJESËTARËVE TË BASHKËSIVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ME VËSHTRIM TË VEÇANTË – DEKADA E ROMËVE”

  05-10-2012

  Në kuadër të Projektit “Tuining” për mbështetjen e Ombudsmanit të Maqedonisë, të financuar nga fondet para-aderuese të Bashkimit Evropian – IPA, në të cilin partnerë janë: Ombudsmani Nacional i Spanjës dhe...

  më shumë
 • “REALIZIMI I TË DREJTËS I BARAZISË DHE MBROJTJES NGA DISKRIMINIMI” – TEMË E TRYEZËS SË RRUMBULLAKËT

  26-09-2012

  “Në shoqërinë tonë, përballja me diskriminimin paraqet sfidë për të gjithë, duke filluar nga institucionet, të cilat i zbatojnë aktet normative, sektori publik, subjektet juridike, sektori privat dhe...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME TEMË: “PUNËSIMI I PERSONAVE ME INVALIDITET – GJENDJA DHE SFIDAT”

  19-09-2012

  “Për realizimin e të drejtës së punësimit të personave me invaliditet, edhe pse ekziston kornizë e mirë ligjore dhe nënligjore, në praktikë mungon implementimi i saj konsekuent dhe i plotë. Gjithashtu,...

  më shumë



Kërko

Kalendari i ngjarjeve

tetor 2021
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sht

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog





Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise