Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 25-09-2019

  AVOKATI I POPULLIT – MEKANIZMI PARANDALUES NACIONAL MIKPRITËS I TAKIMIT TË DYTË...

  më shumë
 • 12-08-2019

  KOMUNIKATË E AVOKATIT TË POPULLIT NË LIDHJE ME NGJARJET E FUNDIT ME DJEGIEN E...

  më shumë
 • 26-06-2019

  U PREZANTUA RAPORTI VJETOR I AVOKATIT TË POPULLIT MEKANIZMIT PARANDALUES...

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORIAktivitetet

 • NXËNËS TË SHKOLLËS FILLORE “MIRÇE ACEV” E VIZITUAN ZYRËN E AVOKATIT TË POPULLIT

  04-10-2013

  Në kuadër të shënimit të Ditës së Fëmijëve, nxënës të Shkollës Fillore “Mirçe Acev” nga Shkupi e vizituan Zyrën e Avokatit të Popullit, me qëllim që të njihen me punën e Institucionit.

  më shumë
 • DITA NDËRKOMBËTARE E PERSONAVE TË MOSHUAR U SHËNUA ME VIZITËN E REALIZUAR NË SHTËPINË E PLEQVE “NËNË TEREZA”

  01-10-2013

  Me rastin e 1 Tetorit, Ditës Ndërkombëtare të Personave të Moshuar, Zëvendësja e Avokatit të Popullit, znj. Vaska Bajramovska Mustafa, e vizitoi Shtëpinë e Pleqve “Nënë Tereza” në Shkup.

  më shumë
 • PËRFAQËSUESIT E OMBUDSMANËVE TË RAJONIT SHKËMBYEN PËRVOJA PËR PUNËN SIPAS LËNDËVE PËR DISKRIMINIM

  26-09-2013

  “Ombudsmani, në çdo shoqëri, paraqitet si mekanizëm i cili në mënyrë thelbësore kontribuon në funksionimin e parimit të sundimit të së drejtës, si dhe njëkohësisht paraqet faktorin i cili i pasqyron proceset...

  më shumë
 • DITA NDËRKOMBËTARE PËR MBËSHTETJEN E VIKTIMA TË TORTURËS U SHËNUA ME EKSPOZITË NË TË CILËN MORI PJESË EDHE OMBUDSMANI, Z.IXHET MEMETI

  26-06-2013

  Në kuadër të shënimit të 26 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare për Mbështetjen e Viktimave të Torturës, Avokati i Popullit, z.Ixhet Memeti mori pjesë në hapjen e ekspozitës së pllakateve kushtuar të drejtave dhe...

  më shumë
 • TAKIM RAJONAL I AVOKATËVE TË POPULLIT-MEKANIZMA PARANDALUES NACIONAL

  25-06-2013

  Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), përmes Instrumentit për Ndihmë Teknike dhe Shkëmbim të Informatave të Komisionit Evropian-TAEX, më 25 dhe 16 qershor, organizoi Punëtori rajonale, në...

  më shumë
 • VIDEO MBIKËQYRJE NË VENDET E PRIVIMIT NGA LIRIA

  10-05-2013

  Avokati i Popullit-Mekanizëm parandalues nacional në mbështetje të Programit TAIEX dhe në bashkëpunim me Drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale më datën 10 Maj 2013 mbajti punëtori me temën ,, Video...

  më shumë
 • U PROMOVUA UDHËRRËFYESI PRAKTIK PËR KRITERET E PRANUESHMËRISË SË ANKESAVE PRANË GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

  23-04-2013

  „Udhërrëfyesi praktik për kriteret e pranueshmërisë së ankesave pranë Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut“ dhe „Të drejtës Evropiane“ janë publikime të cilat më datën 23 prill u promovuan në Shkup,...

  më shumë
 • FJALIMI I AVOKATIT TË POPULLIT, Z. IXHET MEMETI NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE ME TEMË: “INTEGRIMI EVROPIAN PËRMES BASHKËPUNIMIT TË PARLAMENTEVE, SHOQËRISË CIVILE DHE ORGANEVE TË PAVARURA RREGULLATORE”

  15-04-2013

  Kjo Konferencë është vazhdim i takimit nga viti i kaluar në Beograd dhe ka për qëllim ta theksojë rolin e rëndësishëm të cilin e kanë organet e pavarura dhe sektori civil për zhvillimin e demokracisë, sundimin...

  më shumë
 • TAKIM PUNE I AVOKATIT TË POPULLIT Z. IXHET MEMETI ME PËRFAQËSUESIN E KOMISARIATIT TË LARTË PËR REFUGJATË TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNHCR), Z. MOHAMED ARIF

  04-03-2013

  Avokati i Popullit, z. Ixhet Memeti realizoi takim pune me përfaqësuesin e Komisariatit të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara (UNHCR), z. Mohamed Arif, në të cilin u shkëmbyen informata për punën dhe...

  më shumë
 • “REALIZIMI I TË DREJTËS PËR BARAZI DHE MBROJTJE NGA DISKRIMINIMI” TEMË E TRYEZËS PËRMBYLLËSE NGA PROJEKTI PËR MBËSHTETJEN E AVOKATIT TË POPULLIT TË FINANCUAR NGA MBRETËRIA E HOLANDËS

  05-12-2012

  “Nevojë për përforcimin e efikasitetit në ndërmarrjen e aktiviteteve për mbrojtje nga diskriminimi, nga ana e të gjitha subjekteve kompetente në kuadër të autorizimeve të tyre, si dhe bashkëpunimi më intensiv...

  më shumë
 • PËRFUNDOI PROJEKTI PËR MBËSHTETJEN E AVOKATIT TË POPULLIT I FINANCUAR NGA AGJENCIA SUEDEZE PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (SIDA)

  30-11-2012

  Çka paraqet diskriminimi? Çfarë llojesh diskriminimi ekzistojnë? Cila është korniza ligjore për mbrojtje nga diskriminimi dhe cilat janë kompetencat e Avokatit të Popullit?

  më shumë
 • KONFERENCË PËR SHTYP ME RASTIN E MBYLLJES SË PROJEKTIT “TUINING” PËR PËRFORCIMIN E KAPACITETEVE TË AVOKATIT TË POPULLIT TË FINANCUAR NGA FONDET E BASHKIMIT EVROPIAN

  23-11-2012

  “Ky Projekt ishte me rëndësi të madhe për Institucionin tonë, veçanërisht për Avokatin e Popullit – Mekanizëm Nacional Parandalues, si dhe për dy seksionet: Seksionin për mosdiskriminim dhe përfaqësim të drejtë...

  më shumë
 • DEBAT NË TEMË: “DHUNA MBI FËMIJËT DHE MIDIS TYRE”

  26-10-2012

  “Në Republikën e Maqedonisë ekziston kornizë ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, si në familje ashtu edhe në shkolla dhe institucione për përkujdesje, por nevojitet aktivitet i mëtutjeshëm për...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME TEMË: “LIRIA E SHPREHJES”

  09-10-2012

  “E drejta e shprehjes së lirë, liria e mendimit personal, marrja dhe dhënia e informacioneve ose ideve pa kurrfarë ndërhyrje nga pushteti dhe pa marrë parasysh kufijtë e garantuar me Konventën Evropiane për të...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT NË TEMË: “TË DREJTAT E PJESËTARËVE TË BASHKËSIVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË ME VËSHTRIM TË VEÇANTË – DEKADA E ROMËVE”

  05-10-2012

  Në kuadër të Projektit “Tuining” për mbështetjen e Ombudsmanit të Maqedonisë, të financuar nga fondet para-aderuese të Bashkimit Evropian – IPA, në të cilin partnerë janë: Ombudsmani Nacional i Spanjës dhe...

  më shumë
 • “REALIZIMI I TË DREJTËS I BARAZISË DHE MBROJTJES NGA DISKRIMINIMI” – TEMË E TRYEZËS SË RRUMBULLAKËT

  26-09-2012

  “Në shoqërinë tonë, përballja me diskriminimin paraqet sfidë për të gjithë, duke filluar nga institucionet, të cilat i zbatojnë aktet normative, sektori publik, subjektet juridike, sektori privat dhe...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME TEMË: “PUNËSIMI I PERSONAVE ME INVALIDITET – GJENDJA DHE SFIDAT”

  19-09-2012

  “Për realizimin e të drejtës së punësimit të personave me invaliditet, edhe pse ekziston kornizë e mirë ligjore dhe nënligjore, në praktikë mungon implementimi i saj konsekuent dhe i plotë. Gjithashtu,...

  më shumë
 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME TEMË: “REALIZIMI I TË DREJTËS SË FËMIJËS PËR MBAJTJEN E KONTAKTEVE PERSONALE ME PRINDIN ME TË CILIN NUK JETON”

  25-06-2012

  “Të ndërmerren të gjitha masat e mundshme për realizimin papengesë të të drejtës së fëmijës për mbajtjen e kontakteve të rregullta kualitative me prindin me të cilin nuk jeton. Për realizimin e kësaj të drejte,...

  më shumë
 • PREZANTIMI I RAPORTIT VJETOR TË MEKANIZMIT PARANDALUES NACIONAL

  30-05-2012

  “Në vendet e privimit nga liria pjesërisht janë përmbushur standardet ndërkombëtare dhe vendase, është evidentuar ndalimi në stacione policore të personave të mitur më gjatë sesa minimumi i përcaktuar ligjor,...

  më shumë
 • “TË DREJTAT E PERSONAVE ME NEVOJA TË VEÇANTA SI PACIENTË” – TEMË E TRYEZËS SË RRUMBULLAKËT QË U MBAJT NË KUADËR TË PROJEKTIT “TUINING” PËR MBËSHTETJEN E OBMUDSMANIT TË MAQEDONISË

  10-05-2012

  “A kanë qasje personat me invaliditet, jo vetëm në aspektin urbanistik, por në përgjithësi, në institucionet përkatëse shëndetësore dhe institucionet tjera për trajtim, mjekim dhe rehabilitim? Këta persona a...

  më shumëKërko

Kalendari i ngjarjeve

nëntor 2019
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Tet
Dhj

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise