Ndihmojmë qytetarët që në mënyrë më të lehtë t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, administrata publike mirëfilli t’u shërbejë atyre, si dhe të avancohet raporti ndërmjet organeve të pushtetit dhe qytetarëve.

si dhe në parimet tona:

Në mënyrë transparente, të ndershme dhe profesionale i ndjekim dhe mbikëqyrim veprimet e organeve të pushtetit.
Të barabartë në relacion me të gjithë.
Profesionistë në punë, të hapur për sugjerime dhe të gatshëm për përsosje të vazhdueshme.

Lajme dhe Ngjarje

 • 24-04-2020

  REKOMANDIME TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËS NË...

  më shumë
 • 31-03-2020

  REKOMANDIMI I AVOKATIT TË POPULLIT DERI TE QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË...

  më shumë
 • 26-03-2020

  REKOMANDIME PËR VEPRIMIN ME PERSONAT E PRIVUAR NGA LIRIA NË KUSHTE TË PANDEMISË...

  më shumë
 • Arkivi

Levdata dhe ankesa

E - INFORMATORIAktivitetet

06-04-2016

06.04.2016, Shkup

TAKIM I PËRFAQËSUESVE TË AVOKATIT TË POPULLIT NGA SEKSIONI PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA ME PRINDËRIT E FËMIJËVE ME SINDROMIN DAUN

Përfaqësues të Seksionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara morën pjesë në punëtori me prindërit e fëmijëve/personave me sindromin Daun, në të cilën i informuan me kompetencat e Avokatit të Popullit ku, mes tjerash, prindërit u njoftuan edhe me përvojën e deritanishme dhe praktikën e Avokatit të Popullit për promovimin dhe mbrojtjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
    
Prindërit e fëmijëve/personave i informuan përfaqësuesit e Avokatit të Popullit me problemet e përditshme me të cilat ballafaqohen fëmijët dhe personat me sindromin Daun sa i përket arsimit, mbrojtjes shëndetësore, mbrojtjes sociale, punësimit, të drejtave pensionale dhe invalidore dhe ngjashëm. Në këtë drejtim, prindërit e fëmijëve me sindromin Daun theksuan se fëmijët me sindromin Daun duhet çdoherë të kenë shoqërues, i cili do t’u ndihmojë të lëvizin, përkatësisht të orientohen në hapësirë, por edhe fizikisht të kenë mbështetje për shkak të karakteristikave të sindromit.

Në takim u konstatua se edhe pse për fëmijët me aftësi të kufizuara arsimi është inkluziv, ku janë të përfshirë edhe fëmijët me sindromin Daun, megjithatë në praktikë fëmijët edhe më tej ballafaqohen me vështirësi në realizimin e këtyre të drejtave. Për shembull, fëmijët me sindromin Daun, krahas kapaciteteve të tyre të reduktuara intelektuale dhe plan-programeve të posaçme individuale, sipas të cilëve e ndjekin mësimin, u nënshtrohen testimit ekstern. Në takim u potencua nevoja e punësimit të defektologut në çdo shkollë për punë me fëmijët me sindromin Daun në arsim, me çka do të përmirësohet koncepti momental i punës së defektologut, një herë në javë, të cilin prindërit e vlerësuan si joefikas.

Për më tepër, në këtë pjesë, prindërit e fëmijëve me sindromin Daun theksuan se edhe pse disa gjendje kanë ndryshuar për të mirë, përkatësisht se fëmijët me sindromin Daun janë regjistruar në shkollat fillore dhe të mesme, si dhe në kopshte, megjithatë ajo që sipas tyre mungon është sigurimi i logopedit, i cili që nga mosha e hershme do të punonte me fëmijët në avancimin e të folurit.

Për faktin se të folurit tek personat me sindromin Daun është më pak i zhvilluar, përkatësisht nevojitet përkushtim dhe punë më e madhe për zhvillimin e të folurit, prindërit konsiderojnë se një Qendër shëndetësore për të folurin nuk është e mjaftueshme. Përkatësisht, nga përvoja të cilën e shkëmbyen me përfaqësuesit e Avokatit të Popullit, prindërit vunë në dukje se në një qendër për të folur punohet me të gjithë fëmijët, edhe me ata me zhvillim normal edhe me fëmijët me aftësi të kufizuara. Në këtë kontekst, trajtimet janë të pakta dhe të pamjaftueshme për t’u arritur niveli i nevojshëm për të folme të qartë të fëmijëve me sindromin Daun, si dhe njëkohësisht nuk ka kuadër të mjaftueshëm të specializuar për punë me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe për përmirësimin e të folurit të tyre.  
 
Prindërit potencuar se për fëmijët me sindromin Daun nuk ka Qendër ditore për përkujdesje, vend ku ata do të mund ta kalonin një pjesë të kohës së tyre përmes aktiviteteve sociale dhe llojeve të tjera të aktiviteteve.
 
Si pengesë në realizimin e të drejtave të fëmijëve dhe personave me sindromin Daun, prindërit e përmendën edhe të drejtën e pajisjeve ortopedike për fëmijët e tyre, përkatësisht të drejtën e kufizuar për vetëm një palë këpucë ortopedike. Në përputhje me ligjet dhe rregulloret, fëmijëve dhe personave me sindromin Daun u takon që në çdo gjashtë muaj të marrin nga një palë këpucë ortopedike, e që sipas prindërve është shumë pak dhe pamjaftueshëm dhe për këtë shkak ata detyrohet që një palë këpucë t’i sigurojnë me shpenzime vetjake. 

Sa i përket realizimit të të drejtës së mbrojtjes sociale, prindërit potencuan se detyrimi i imponuar për përtëritjen e dokumenteve çdo vit, paraqet shpenzim shtesë financiar për gjendje e cila nuk ndryshon (sindromi Daun është gjendje që nuk ndryshon). Në këtë kontekst, një pjesë e të pranishmëve theksoi se procedurat për realizimin e të drejtës së pensionit para Komisioneve për vlerësimin e aftësisë së punës janë procese të gjata dhe të mundimshme, si dhe se dokumentet të cilat i kërkojnë Komisionet shpeshherë janë të pamjaftueshme dhe për këtë shkak prindërit kthehen nga disa herë derisa t’i sigurojnë dokumentet e nevojshme edhe pse dokumentet paraprake i kanë shfrytëzuar për realizimin e të drejtave të fëmijëve të tyre.
 
Avokati i Popullit i këshilloi të pranishmit të paraqesin parashtresa për problemet me të cilat përballen gjatë realizimit të të drejtave të tyre, me qëllim të përfshirjes së tij në procedurat para organeve kompetente për mbrojtjen e tyre, konform kompetencave të Avokatit të Popullit.


Kërko

Kalendari i ngjarjeve

maj 2020
H M M E P S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pri
Qer

Anketa

A respektohen dhe sa respektohen të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Republikën e Maqedonisë?


Blog

Vizitorë online: 1
© 2011 Avokati i Popullit i Republikes se Maqedonise