Помагаме граѓаните на полесен начин да ги остваруваат нивните слободи и права, јавната администрација да стане вистински сервис и да се унапреди односот помеѓу органите на власта и граѓаните.

и на нашите принципи:

Јавно, чесно и стручно ги следиме и надгледуваме постапувањата на органите на власта.
Еднакви во односот со сите.
Професионални во работата, отворени за сугестии и спремни за постојано надградување.

Новости и настани

 • 03.09.2021

  СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  повеќе
 • 19.08.2021

  НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО...

  повеќе
 • 13.07.2021

  АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ

  повеќе
 • архива

Пофалби и поплаки

Е-ИнформаторЗПД: Правна рамка: Домашно законодавство

- Закон за ратификација на Конвенција на Советот на Европа за заштита на деца од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба („Службен весник на Република Македонија“  бр.135/2010)

- Закон за ратификација на Конвенција за правата на детето („Службен весник на Република Македонија” бр.150/1993)

- Закон за заштита на децата („Службен  весник на Република Македонија” бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 46/2009, 83/2009,156/2009, 51/2011,157/2011)

- Закон за семејството („Службен весник на Република Македонија” бр.80/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2008, 112/2009, 67/2010,156/2010,39/2012, 44/2012)

- Закон за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија”  бр. 79/2009 од 24.06.2009 година, 36/2011, 51/2011)

- Закон за основното образование („Службен  весник на Република Македонија”  бр. 44/1995, 24/1996, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 63/2004, 67/2004, 48/2009, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2011, 18/2011, 51/2011)

- Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија “  бр. 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 52/2002 – пречистен текст, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011) 

- Закон за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија”  бр. 43/2012, 145/12)

- Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011)

- Закон за кривична постапка („Службен весник на Република Македонија”  бр. 15/1997,18/1999, 44/2002, 27/2004,74/2004, 75/2006, 83/2008, 53/2009, 67/2009)

- Закон за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/2007, 103/2008, 161/2008, 145/2010)

- Закон за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 65/2012-пречистен текст)

- Закон за заштита на правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија”  бр. 82/2008, 12/2009, 53/2011)

- Закон за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија” бр.66/2004, 139/2008, 99/2009)

- Закон за заштита на сведоци („Службен весник на Република Македонија” број 38/2005, 58/2005)

- Закон за посебен регистар на лица осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија  („Службен весник на Република Македонија “ бр.11/2012)

- Закон за радиодифузна дејност („Службен весник на Република Македонија “ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012)

- Закон за полицијата („Службен весник на Република Македонија” бр.114/2006, 6/2009)

- Стандардни оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе

- Национален акционен план за борба против трговија со луѓе 2009-2012
http://antitrafficking.blog.mk/files/2010/02/NAP-makedonski2.pdf

- Акционен план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија 2009-2012 година http://mtsp.gov.mk/?ItemID=BD66FCC3A7FBCB47AB9150CBFECD2C96

- Програма за ресоцијализација и реинтеграција на деца жртви на трговија со луѓе
http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Programa_resocijaliyacija.pdf

- Протокол за соработка меѓу надлежните институции во случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/protokol_zloupotreba_deca.pdf
Пребарување

Кaлендар на настани

септември 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Анкета

Дали и колку во Република Македонија се почитуваат правата на лицата со посебни потреби?


Blog

Посетители online: 1
© 2011 Народен правобранител на Република Македонија