Помагаме граѓаните на полесен начин да ги остваруваат нивните слободи и права, јавната администрација да стане вистински сервис и да се унапреди односот помеѓу органите на власта и граѓаните.

и на нашите принципи:

Јавно, чесно и стручно ги следиме и надгледуваме постапувањата на органите на власта.
Еднакви во односот со сите.
Професионални во работата, отворени за сугестии и спремни за постојано надградување.

Новости и настани

 • 03.09.2021

  СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  повеќе
 • 19.08.2021

  НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО...

  повеќе
 • 13.07.2021

  АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ

  повеќе
 • архива

Пофалби и поплаки

Е-Информатор



Заменици

Васка Бајрамовска-Мустафа

 • Родена е 1971 година во село Моране, Скопје.
 • 1992-1996 - работела како хонорарен соработник (новинар) во МРТВ;
 • 1996 - завршила Правен факултет во Скопје;
 • 1996-2006 -  била вработена како новинар/уредник во Редакција на ромски јазик ТВ „Бијандипе“ (Преродба) при МРТВ во кој период информира за состојбата со човековите права на припадниците на ромската заедница во Република Македонија и во Европа;
 • 2005-2006 - била член на експертската група за вработување при Европскиот центар за малцински прашања - ЕСМI;
 • 2006 - била вработена како Соработник во институцијата Народен правобранител на Република Македонија каде извршува повеќе работни задачи во врска со заштита на правата на граѓаните од областа потрошувачки права, здравствена заштита и здравствено осигурување, социјална заштита и сигурност и право на образование;
 • Како претставник на Народниот правобранител е номинирана за член на  работната група на Министерството за правда за изготвување на акционен план за човековите права и дискриминацијата и политичката партиципација на жените  - Роми во Република Македонија, согласно Стратегијата за Ромите во Република Македонија;
 • 2009 - станува Државен советник на Народниот правобранител  и работи во Одделението за  заштита на правата на децата и лица со посебни потреби;
 • Член е на Националната комисија за правата на децата и Подгрупата за трговија со деца, член на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво, како и претставник на Одделението во мрежата на детски правобранители во ЈИЕ CRONSEE;
 • 2013 - го положила правосудниот испит;
 • 22.07.2013 - е избрана за заменик - народен правобранител.

 

Јован Андоновски

 • Роден е 1980 година во Скопје, Република Македонија.
 • Дипломирал правни науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;
 • 2001 г. - специјализирал меѓународно право на „Јагиелонскиот Универзитет“ во Краков, Република Полска;
 • 2015 г. - докторирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“во Скопје, на Катедрата по Римско право;
 • 1999 г. - 2002 г. работел во Собранието на Република Македонија на Проект на Националниот Демократски Институт;
 • 2003 г. - 2006 г. работел како адвокатски приправник;
 • 2006 г. - бил назначен за заменик-директор на Централниот регистар на Република Македонија;
 • 2007 г. - 2009 г.-  работел во Министерството за надворешни работи;
 • 2009 г. - 2014 г. - бил државен секретар во Секретаријатот за европски прашања;
 • 2015 г. - работел како државен советник во Секретаријатот за европски прашања;
 • 2015 г. - е избран за насловен доцент на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
 • Октомври 2016 година е избран за заменик - народен правобранител.
 • Говори англиски, германски и полски јазик. Автор е на бројни стручни и научни публикации и дела од областа на правото во државата и странство.
 

Сузана Салиу

 • Родена 1960 година во Сарај-Скопје.
 • 1979 г. - завршила средно училиште во „Зеф Љуш Марку“ во Скопје;
 • 1984 г. - дипломирала на Правниот факултет во Приштина;
 • 1985 г. - работи како новинар во весникот на албански јазик "Флака е Влазеримит", односно „Флака“ на НИП "Нова Македонија";
 • 1997 г. - е избрана за заменик - народен правобранител;
 • 2004 г. - положила правосуден испит во Скопје;
 • 2006 г. - е избрана за член на Управен одбор и потпретседател на здружението на граѓани „Транспарентност – нулта корупција“ која стана членка на „Transparency International” со седиште во Берлин;
 • 2008 г. - магистрира правно-административни науки на темата „Омбудсман – Европско искуство и инскуството во Република Македонија“;
 • 2008 г. - е избрана за редовен правен советник во „Транспарентност – нулта корупција“;
 • 2009 г. - е избрана за јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство во Скопје.
 • 2009 г. - е избрана за потпретседател на Управниот одбор на Академијата на судии и јавни обвинителич;
 • 2011 г. - е избрана за пратеник и потпретседател во Собранието на Република Македонија;
 • 2015 г. - е назначена за директор на Центарот за управување со кризи;
 • Октомври 2016 г. - е повторно избрана за заменик-народен правобранител.
 

Соња Трифуновска

 • Родена 1970 година во Тетово.
 • 1989 година завршила средно образование во гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ -Тетово;
 • 1993 година дипломирала на Правниот факултет „Јусинијан Први“ при УКИМ -Скопје;
 • од 2002 до 2007 работи како раководител на правен сектор во ВПД „Тетово“ - Тетово;
 • од 2007 до 2020 година работо како секретар - правник во ОУ „Андреја Савевски - Кикиш“ - Тетово;
 • Во рамките на своето професионално усовршување на полето на заштитата на човековите слободи и права посетувала бројни обуки од повеќе области, и тоаеднаквоста и човековите права, како што е обуката за родовата застапеност - учеството на жените во политиката, заштитата, третманот на малолетниците сместени во Воспитно - поправните домови (ВПД);
 • Во рамките на Институтот за развој на заедниците посетила обука за меѓуетничко разбирање и толеранција, зајакнување на капацитетите на индивидуалци, организации и институции, како и подобрување на условите за живеење и стандардот на граѓаните во градските и руралните подрачја;
 • 15.01.2020 г. - е избрана за заменик-народен правобранител.

Насер Весељи

 • Роден е 20.04.1958 година во село Липково, општина Липково.
 • 1990 - дипломирал на Правниот факултет;
 • 1990 - се вработил како адвокатски соработник;
 • 1994 - работел како даночен инспектор во Управата за јавни приходи на Министерството за финансии во Куманово;
 • 2002- станал советник - инспектор во Регионалната дирекција Штип - Даночно одделение во Куманово;
 • 15.07.2005 - е избран за заменик народен правобранител.

 

Ирина Стојановска

 • Родена e 11.01.1975 година во Тетово.
 • 1993 - матурирала во средно медицинско училиште „Никола Штејн“ во Тетово;
 • 1997 - дипломирала на Правниот факултет во Скопје;
 • 2000 - положила правосуден испит;
 • 2001-2002 - работела како дипромиран правник со положен правосуден испит во Нотарска канцеларија во Тетово;
 • 2002 - била вработена во Основен суд Тетово како стручен соработник;
 • 2005 – е унапредена во судски соработник во Основен суд Тетово;
 • 22.07.2013 - е избрана за заменик народен правобранител
 

Славчо Тимов

 • Роден е 26.01.1962 година во Струмица.
 • 1985 - Прво вработување му е како студент во фабриката Schindler AG во Луцерн – Швајцарија;
 • 1988 - завршил факултет за правни и политички науки во Скопје;
 • 1992-1993 - бил вработен какo приправник во адвокатска канцеларија;
 • 1994 – положил правосуден испит;
 • 1994-1996 – е сопственик на приватна фирма;
 • 1998-2003 - бил вработен како стручен соработник во Основен суд Струмица;
 • 2003-2009 –е унапреден во Виш соработник во Основен суд Струмица;
 • 2009-2013 – е Виш судски соработник во Основен суд Струмица;
 • 22.07.2013 - е избран за заменик народен правобранител.
 

Илбер Руфати

 • Роден 1976 во Кичево.
 • 1995 година завршил средно образование во Гимназијата „Мирко Милески“ - Кичево;
 • 1997-2001 студира на Правниот Факултет „Јустијан Први“ во Скопје, a завршува на „Меѓународниот Универзитет во Струга“ во 2009;
 • 1998-2002 Работел како Проект Асистент во Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ)   проект,,Зголемување на знаењето за стандардите за малцинските права’’ , а ја преставувал организација АДИ  во меѓународните организации во земјата и во странство.
 • 2000- Член на Советот на, Street Law’’ на Правниот Факултет, Јустијан Први’’ во Скопје;
 • 2001-2003 - Член на Советот и Координатор во  Нансен Диалог Центар-NDC за промовирање на новите лидери во Балканот и во Светот;
 • 2001-2003 – Преседател на младите на ПДП во Република Северна Македонија и Потпреседател на ПДП  од 2002-2003;
 • 2002-2003 –Член на проектот,, Mac Action Volunteer-CSHI-USAID-Skopje’’;
 • 2003-2004 - Набљудувач за Хелсиншки комитет за човекови права за судовите Кичево и Гостивар;
 • 2004-2006 е вработен во Обидинети Нации- УНДП-Скопје ,,Економско Закрепнување и развој преку формирање на општински фонд за економски развој’’-Финансиран од Владата на Норвешка и ОБСЕ;
 • 2004- Преведувач за локаните избори за ОДХИР-ОБСЕ како и за Преседателски избори 2005 год;
 • 2006-2009 Претседател на невладината оранизација ЦЕДКИР – за проектот ,,Регионален Економски Развој’’ финансиран од УНДП-Скопје;
 • 2010-2015 – Вработен е во Владата на Република Северна Македонија за имплементација на Охридскиот Договор како помлад соработник во Управа за јавни приходи-Тетово,Општи и заеднички работи-УЈП-Кичево;
 • Во 2011 завшил правосудни студи и магистрирал по Правни Науки на тема,,Дискриминација при вработувањето во Република Северна Македонија –Етничката припадност и религијата како основа за дискриминација при вработувањето’’;
 • 2015 – 2019- Вработен е во Министерството за Финансии-Управа за јавни приходи-Тетово определен во секторот за присилна наплата УЈП-Кичево;
 • Соработувал и членувал во многу меѓународни невладини организации од земјата и од странство како со NDC,NDI,IRI,USAID,ADI а  има посетено семинари и меѓународни конференции во земјата и во странство-Унгарија,Булгарија,Хрватска,Босна и Херцеговина, Србија,Косово и Албаниа;
 • 22.12.2019 г. - е избран за заменик-народен правобранител.



Пребарување

Кaлендар на настани

септември 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Анкета

Дали и колку во Република Македонија се почитуваат правата на лицата со посебни потреби?


Blog





Посетители online: 1
© 2011 Народен правобранител на Република Македонија