ул. "Македонија" бр.19 (зграда на ТД „Макошпед") contact@ombudsman.mk

Мени

Меморандуми за соработка


  • 19.03.2019, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ, MY LIFE, МОЈОТ ЖИВОТ

  • 15.05.2019, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИ

  • 04.09.2018, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА, ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ – РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

  • 19.07.2017, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЕТО НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР

  • 14.12.2016, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ЛГБТ ЦЕНТАРОТ

  • 11.12.2015, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО НЕКОЛКУ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ СО ЦЕЛ ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО НА ПРЕТСТОЈНИТЕ ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

  • 29.10.2015, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КАНЦЕЛАРИИТЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ВИСОКИОТ КОМЕСАРИЈАТ ЗА БЕГАЛЦИ ПРИ ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

  • 20.10.2009, Сkopje - ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КАНЦЕЛАРИЈАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ И КОАЛИЦИЈАТА „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“

  • 02.07.2009, Сkopje - НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ Г. ИЏЕТ МЕМЕТИ И АМБАСАДОРОТ ХОЗЕ ЛУИС ХЕРЕРО, ШЕФ НА МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА